Apie projektą

Projektu „Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime“ buvo siekiama paskatinti sąmoningą ir aktyvų piliečių dalyvavimą viešajame gyvenime, užtikrinti platesnį ir kokybiškesnį piliečių naudojimąsi savo pilietinėmis ir politinėmis teisėmis. Projekte buvo imtąsi nepriklausomos viešosios politikos stebėsenos ir analizės bei pilietinio sąmoningumo skatinimo veiklų.

Daugiau apie projekto koncepciją čia.

Daugiau apie projekto veiklas čia.

***
Projekto rezultatai

***
Pilietinės visuomenės institutas 2014–2016 m.  įgyvendina projektą „Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime“, finansuojamą Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo NVO programos Lietuvoje. Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai), o Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių. Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu šalims paramos gavėjoms iš viso skirta 1 milijardas 79 milijonai eurų (Lietuvai – 84 milijonai eurų) Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti. Planuojama, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio.

  • Pavadinimas: Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime

  • Data: 2014 spalio - 2016 balandžio

  • Kategorija: Piliečių švietimas ir įgalinimas, Projektai

Kiti projektai

Gebėjimo kritiškai analizuoti ir vertinti politinės kampanijos metu gaunamą informaciją ugdymas
Lietuvos Seimo rinkimų stebėsena
Iniciatyva dėl Archyvų įstatymo pakeitimo