Apie projektą

2005 m. lapkričio mėn. 23 visuomeninės organizacijos inicijavo pilietinę akciją dėl viešo, skaidraus ir efektyvaus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo. Susitelkusios organizacijos įteikė valdžiai peticiją ir pakvietė Lietuvos žmones drauge pareikalauti, kad 2007-2013 metais Lietuvai skirtą per 30 milijardų (30.000.000.000) litų Europos Sąjungos paramą Vyriausybė panaudotų skaidriai ir viešai – visų piliečių labui.

Peticijoje siūlyta gerokai didesnę nei iki šiol europinės paramos dalį skirti Lietuvos žmonių išsilavinimui, kūrybiškumui, mokslui, inovacijoms, žinių visuomenei ir kitoms ilgalaikę visos tautos gerovę laiduojančioms sritims.

Peticiją inicijavo Lietuvos studentų sąjunga, Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Lietuvos tėvų forumas, Lietuvos studentų atstovybių sąjunga, Lietuvos švietimo taryba, Žinių ekonomikos forumas, pilietinis judėjimas „Kitas pasirinkimas“, „Transparency International“ Lietuvos skyrius, Pilietinės visuomenės institutas ir kitos organizacijos.

Akcijoje aktyviai dalyvavo visos Lietuvos piliečiai. Visuose Lietuvos regionuose žmonės savo iniciatyva rinko parašus, prie bendro piliečių kreipimosi ragino prisijungti savo gimines, draugus ir kaimynus. Į akciją įsijungė mokyklos, bibliotekos, ligoninės ir kitos organizacijos.

Peticija dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo

  • Pavadinimas: Dėl skaidraus ES fondų panaudojimo

  • Data: 2005 lapkričio - 2005 lapkričio

  • Kategorija: Pilietinės akcijos ir iniciatyvos, Projektai

Kiti projektai

Valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas
Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas
Akcija "Baltoji banga"