Apie projektą

2007 m. Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais – Lietuvos radiju ir televizija, dienraščiu Lietuvos žinios, internetiniais dienraščiais Bernardinai.lt ir Delfi.lt, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru įgyvendino Europos Komisijos remiamą projektą “Lietuva be atskirties ir skurdo” – “LabAS”.

Projekto paskirtis – informuoti visuomenę apie skurdo ir socialinės atskirties įveikimo galimybes bei paskatinti piliečius ir valdžios institucijas geriau šiomis galimybėmis pasinaudoti.

Pastaruoju metu auga Lietuvos ūkis, didėja bendrasis vidaus produktas, tačiau santykinis skurdas nemažėja. Jo lygis, Statistikos departamento duomenimis, 2005 metais buvo 18 proc.: apie 615 tūkstančių lietuvių gyvena santykiniame skurde. Lietuvos Vyriausybė nuo 2000 metų rengia strategijas ir veiksmų planus skurdui bei socialinei atskirčiai mažinti, tačiau padėtis iš esmės nesikeičia. Visuomenė per mažai žino apie valdžios planus ir sprendimus. Valdžia nepakankamai įsiklauso į visuomenės siūlymus. Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politika Lietuvoje dar nėra pakankamai grindžiama piliečių ir valdžios partneryste.

Projektu “LabAS” siekta suteikti lietuviškai skurdo mažinimo politikai išties europinę dimensiją, pagrįsti šią politiką visuomenės ir valdžios bendradarbiavimu ir taip padaryti ją veiksmingesnę. Projekto metu Lietuvos visuomenei buvo išsamiai pristatytas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas Nacionalinis veiksmų planas socialinės aprėpties srityje (NVP). Joje numatytas skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemones, ekspertų padedami, kritiškai vertino, koregavo ir tobulinti siūlė regionų žmonės (vietos bendruomenių, pilietinių organizacijų, savivaldybių atstovai). Projekto metu buvo parengtos ir valdžiai bei piliečiams pristatytos apibendrintos visuomenės rekomendacijos, kaip padaryti skurdo mažinimo politiką Lietuvoje veiksmingesnę. Kartu buvo įvertinta, visuomenei parodyta ir kitiems regionams perduota sėkminga vietinė skurdo ir atskirties mažinimo patirtis.

Projektas pradėtas seminarais ir forumais savivaldybių bei vietos pilietinių organizacijų atstovams, seniūnams, regioninei žiniasklaidai. Vėliau penkiuose Lietuvos rajonuose suburtos darbo grupės, ekspertų konsultuojamos, analizavo vietines skurdo ir socialinės atskirties problemas, ieškojo jų sprendimo būdų, kritiškai vertino nacionalinę skurdo mažinimo politiką ir teikė pasiūlymų, kaip ją tobulinti. Ypatingai svarbi projekto dalis – visuomenės informavimas apie skurdo ir atskirties būklę bei jos keitimo priemones. Tad žiniasklaida, ypač regioninė, buvo strateginė šio projekto partnerė.

Projektui vadovavo Pilietinės visuomenės instituto (PVI) ekspertė Skirmantė Kondratienė. Projektą įgyvendino PVI ekspertai Boguslavas Gruževskis, Romas Lazutka, Arūnas Poviliūnas, Dainius Pūras, Algis Dobravolskas, Vita Karpuškienė, Vida Česnuitytė, Vida Beresnevičiūtė, Rūta Žiliūkaitė ir Romas Sakadolskis.

Projektą „LabAS“ finansiškai rėmė Europos Komisijos programa kovai su socialine atskirtimi. Europos Komisija už informacijos turinį neatsako.

Projekto rezultatai:
Glaustos projekto „LabAS“ išvados.
Galutinė projekto „LabAS“ ataskaita.

Projekto „LabAS“ regioninių darbo grupių ataskaitos ir pasiūlymų skurdui bei socialinei atskirčiai mažinti pristatymai:
Alytaus rajono darbo grupės pristatymas „Skurdas ir jo mažinimo priemonės“
Alytaus rajono teritorinis veiksmų planas skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti
Jurbarko rajono darbo grupės išvadų ir pasiūlymų skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti pristatymas
Jurbarko rajono teritorinis veiksmų planas skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti
Mažeikių rajono darbo grupės išvadų ir pasiūlymų skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti pristatymas
Panevėžio rajono teritorinis veiksmų planas skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti

  • Pavadinimas: LabAS: Lietuva be atskirties ir skurdo

  • Data: 2007 sausio - 2007 gruodžio

  • Kategorija: Piliečių švietimas ir įgalinimas, Projektai

Kiti projektai

Savivaldos stiprinimas ir vietos bendruomenių įgalinimas
Iniciatyva dėl Archyvų įstatymo pakeitimo
Moksleivių akademija CIVITAS