PILIEČIAMS RŪPI SAVIVALDA, TAČIAU PASIGENDA ATSIŽVELGIMO Į VISUOMENĖS NUOMONĘ

  • balandžio 22, 2016
  • Naujienos

Lietuvos gyventojai domisi gyvenamosios vietovės naujienomis ir yra nusiteikę veikti kilus vietinės reikšmės problemai, tačiau jaučiasi savivaldos atstovų neišgirsti priimant viešuosius sprendimus – rodo visuomenės apklausos.

Kad savivaldos institucijos atsižvelgia į visuomenės nuomonę priimant viešuosius sprendimus 2016 m. vasario mėn. apklausoje įvardijo tik 17 proc. respondentų, kad neatsižvelgia – beveik keturiskart daugiau – 65 proc. Tarp pastarųjų, 15 proc., vertindami savivaldos institucijų visuomenės nuomonės paisymą, vienuolikos balų skalėje rinkosi patį kraštutinį variantą – „niekada neatsižvelgia“.

„Pilietinės visuomenės instituto kasmet atliekamo Pilietinės galios indekso tyrimo duomenys rodo, kad Lietuvos gyventojai savo pilietinį potencialą yra linkę labiausiai panaudoti vietos lygmeniu: gyvenamosios vietovės naujienomis, klausimais domimasi labiausiai, o nusiteikimas spręsti vietos problemas pranoksta dėmesį abstraktesnėms nacionalinio lygmens problemoms. Kita vertus, naujos apklausos duomenys rodo, kad piliečiai jaučiasi neišgirsti ir nemano, jog jų nuomonė būtų svarbi ar darytų įtaką ne tik nacionaliniu, tačiau ir savivaldos lygmeniu, todėl nenuostabu, kad savivaldos institucijomis pasitiki tik trečdalis visuomenės“ – sakė Pilietinės visuomenės instituto direktorė dr. Ieva Petronytė.

Kaip situaciją teigiama linkme galintis keisti pokytis karts nuo karto įvardinami tiesioginiai seniūnų rinkimai, galintys sustiprinti gyventojų pasitikėjimą ir įtakos priimant sprendimus jausmą. Paskutinių apklausų duomenys rodo, jog šiuo metu Lietuvoje tiesioginių seniūnų rinkimų idėjai pritartų 7–8 gyventojai iš 10-ties.

Ką reikėtų keisti, kad savivaldos institucijos labiau priartėtų prie žmonių, labiau atspindėtų jų lūkesčius ir poreikius, keltų pasitikėjimą, buvo svarstoma balandžio 22 d. Vilniuje rengtoje viešojoje konsultacijoje „Kaip priartinti vietos savivaldą?“, kurioje dalyvavo vietos savivaldos, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, valstybės institucijų atstovai, politikai, mokslininkai.

Renginio programa

Diskusijoje išsakytų pasiūlymų pagrindu parengtos rekomendacijos

Renginio metu naudotos skaidrės:
Vietos savivalda: gyventojų požiūris
Gyventojų įtraukimas į savivaldų darbą: atviros savivaldos kūrimas

Renginio įrašas:

Duomenų šaltinis: Pilietinės visuomenės instituto užsakymu 2015 m. rugsėjo ir 2016 m. vasario mėn. visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atliktos reprezentatyvios visuomenės nuomonės apklausos.

Daugiau informacijos: Ieva Petronytė, ieva@civitas.lt, tel. 8 672 21668.

EEA_color_logo