Apie tyrimą

Europai 2015 m. susidūrus su sunkiai suvaldomais imigrantų srautais, Lietuva, solidarizuodamasi su kitomis ES šalimis, 2015 m. įsipareigojo priimti 1105 imigrantus į Europos Sąjungą: 1035 asmenys iš Italijos, Graikijos ir Vengrijos bei 70 asmenų iš trečiųjų šalių. Iki 2016 m. gegužės pabaigos iš šio skaičiaus į Lietuvą atvyko 11 žmonių. Nepaisant sąlyginai nedidelio atvykstančiųjų imigrantų skaičiaus, viešojoje erdvėje ši tema išlieka viena aktualiausių, o visuomenėje neslūgsta suklusimo bei nežinomybės nuotaikos.

Siekiant surinkti daugiau duomenų pagrįstai viešai diskusijai pabėgėlių atvykimo klausimu ir tiksliau bei detaliau atskleidžiant visuomenės požiūrius, palengvinti prie šių asmenų integracijos Lietuvos visuomenėje prisidedančių institucijų darbą, 2016 m. pavasarį Pilietinės visuomenės institutas atliko reprezentatyvia apklausa paremtą visuomenės nuostatų pabėgėlių atžvilgiu tyrimą.

Pasirinktas tyrimo laikas leidžia įvertinti situaciją visuomenei belaukiant didžiosios atvykstančiųjų bangos bei susidūrus tik su pačiomis pirmosiomis patirtimis bei šių patirčių atspindžiais žiniasklaidoje atvykstančiuosius priimant. Tyrimo duomenys leidžia įvertinti, kiek Lietuvos visuomenė yra nusiteikusi priimti atvykstančiuosius, ar yra nusiteikusi (ir kaip konkrečiai) jiems pagelbėti bei žino, kaip tai padaryti, kaip vertina valstybės ir nevyriausybinių organizacijų organizuojamą pagalbos teikimą, kam priskiria didžiąją dalį atsakomybės už sėkmingą prieglobsčio prašytojų integraciją Lietuvoje ir kaip visos šios nuostatos priklauso nuo kitų nuostatų, asmeninės gyvenimo patirties ar sociodemografinių charakteristikų, ar galime fiksuoti visuomenės nuomonės pokyčius, jei taip – kokie veiksniai jiems galimai turėjo įtakos.

Daugiau apie tyrimo rezultatus:

  • Pranešimas spaudai (pdf);
  • Pristatymo skaidrės (pdf);
  • Rezultatų apibendrinimas (pdf).

***
Tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime“, finansuojamą Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo NVO programos Lietuvoje. Projektą 2014–2016 m. įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas.

Gyventojų apklausą Pilietinės visuomenės instituto užsakymu įvykdė Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“.

EEA_color_logo

  • Pavadinimas: Nuostatų užsieniečių integracijos atžvilgiu tyrimas

  • Data: 2016 kovo - 2016 gegužės