Apie projektą

Asociacija „Nacionalinis skurdo organizacijų mažinimo tinklas“ kartu su Pilietinės visuomenės institutu įgyvendina projektą „Lietuvos pilietinės visuomenės sutelkimas skurdo ir socialinės atskirties klausimui spręsti“ pagal Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmą.

Projektu siekiama sutelkti pilietinę visuomenę Lietuvoje skurdo bei socialinės atskirties klausimui spręsti, stiprinant bei išplečiant organizacijas, kovojančias su skurdu ir socaline atskirtimi, bei skatinant visuomenės toleranciją skurstantiems.

Įgyvendinant projektą penkiuose Lietuvos regionuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) vyks mokymai nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms skurdo ir socialinės atskirties srityse. Mokymai apims skurdo, paramos ieškojimo ir viešinimo temas. Padedami ekspertų, projekto dalyviai turės galimybę pritaikyti žinias kasdienėje savo veikloje. Taip pat bus ugdomi organizacijų gebėjimai viešai diskutuoti skurdo bei socialinės atskirties temomis, pristatyti savo veiklą.

Siekiant projekto tikslo, bus sustiprinta ir išplėtota Tinklo asociacija, kuri taps veiksmingai veikiančia platform telkiant pilietinę visuomenę, nevyriausybines organizacijas skurdo bei socialinės atskirties problemų sprendimui.

EEA+Grants+-+JPG

  • Pavadinimas: Lietuvos pilietinės visuomenės sutelkimas skurdo ir socialinės atskirties klausimui spręsti

  • Data: 2013 lapkričio - 2014 spalio

  • Kategorija: Piliečių švietimas ir įgalinimas, Projektai

Kiti projektai

Civitas klubai
Lietuvos Seimo rinkimų stebėsena
Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis