Apie tyrimą

Ligšioliniai Lietuvos visuomenės būklės tyrimai rodo, kad pilietinės visuomenės raida Lietuvoje patiria rimtų sunkumų. Visuomenę, kaip politinę bendruomenę, stiprinant yra svarbu nuolat vertinti jos būklę ir raidos tendencijas. Tokio tikslo siekdamas Pilietinės visuomenės institutas pradėjo ilgalaikį tyrimų projektą, kuriuo kasmet yra nustatomas ir skelbiamas mūsų visuomenės pilietinės galios indeksas. Šis indeksas parodys, kaip kinta visuomenės pilietinės galios: ar jos auga žmonėms įgyjant vis daugiau demokratinės patirties ir įgūdžių, ar mažėja stiprėjant politiniam susvetimėjimui.

Pilietinės galios indekso tyrimo metodiką parengė Pilietinės visuomenės instituto ekspertai – dr. Mindaugas Degutis, dr. Ainė Ramonaitė ir dr. Rūta Žiliukaitė. Reprezentatyvias apklausas Pilietinės visuomenės instituto užsakymu vykdė visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centrai „TNS Gallup“ (2007 – 2008 m.), „Vilmorus“ (2009 – 2015 m. ir 2022 – 2023 m.), „Spinter tyrimai“ (2016 m., 2019 m.), UAB „Eurointegracijos projektai“ (2020 m.).

Rėmėjai: 2023 m., 2022 m. ir 2020 m. Pilietinės galios indekso tyrimą rėmė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2019 bei 2016 m. – LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (LR Švietimo ir mokslo ministerija). 2015 m. Pilietinės galios indekso tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime“, remiamą Europos Ekonominės Erdvės Finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje. 2014 m. Pilietinės galios indekso tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10V-02-006), remtą Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Pagal šią programą remti ir 2013 m. bei 2012 m. pilietinės galios indekso tyrimai. 2010 m. tyrimą parėmė LR Švietimo ir mokslo ministerija, uždaroji akcinė bendrovė „Euvalda“, trejus metus Pilietinės galios indeksas buvo remtas Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos, tyrimo pradžią 2007 m. parėmė ir akcinė bendrovė TEO LT.

Plačiau apie Pilietinės galios indekso tyrimą.

Tyrimo rezultatai:

2023 m. Pilietinės galios indeksas

2022 m. Pilietinės galios indeksas

2020 m. Pilietinės galios indeksas

2019 m. Pilietinės galios indeksas

2016 m. Pilietinės galios indeksas

2015 m. Pilietinės galios indeksas

2014 m. Pilietinės galios indeksas

2013 m. Pilietinės galios indeksas

2012 m. Pilietinės galios indeksas

2010 m. Pilietinės galios indeksas

2009 m. Pilietinės galios indeksas

2008 m. Pilietinės galios indeksas

2007 m. Pilietinės galios indeksas

  • Pavadinimas: Pilietinės galios indeksas

  • Data: 2007 gruodžio - 2024 gegužės