Pilietinės galios indeksas 2008 m.

2007 m. pirmąkart buvo nustatytas Lietuvos pilietinės galios indeksas: jis siekė 32,7 balo iš 100 galimų. Pilietinės visuomenės institutas, Švietimo ir mokslo ministerijos paremtas, 2008-ųjų pabaigoje dar kartą atliko Lietuvos pilietinės galios tyrimą. Jis parodė, kad visuomenės pilietinė galia per pastaruosius metus iš esmės nepakito ir lieka gana menka: 2008 metų indeksas – 33,2 balo. Tačiau kai kurios pilietinės nuostatos bei laikysenos per metus pasikeitė.

Ypatingas dėmesys atliekant 2008 m. tyrimą buvo skiriamas Lietuvos jaunimui ir mokytojams. Paaiškėjo, kad jaunimas, nors ir ne itin domisi politikos naujienomis, yra nusiteikę veikti. Tuo tarpu mokytojų pilietinė galia žymiai lenkia Lietuvos visuomenės galios vidurkį –  jų pilietinės galios indeksas siekia 48,6 balo. Taigi yra net 15,4 balo didesnis už bendrąjį Lietuvos pilietinės galios indeksą.

Daugiau apie 2008 m. PGI rezultatus:

Lietuvos visuomenės Pilietinės galios indeksas: 2008 metai. (leidinys, PDF)

2008 m. Pilietinės galios indekso tyrimą parėmė Švietimo ir mokslo ministerijos Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa, Lietuvos gyventojų ir mokytojų reprezentatyvias apklausas tyrimui atliko „TNS Gallup“.

Grįžti į pagrindinį Pilietinės galios indekso tyrimo puslapį.