Pilietinės galios indeksas 2007 m.

2007 metų pabaigoje, bendradarbiaujant su visuomenės nuomonės tyrimų centru „TNS Gallup“, buvo atliktas pirmasis Pilietinės galios indekso tyrimas. Jo rezultatai padeda atsakyti į visuomenei svarbius klausimus: ar jaučiame turintys įtakos savo valstybėje, ar esame pilietiškai aktyvūs, kas mūsų pilietinę veiklą galėtų paskatinti, kas mūsų pilietiškumą šiandien slopina? Tikimės, kad tyrimo duomenimis savo veikoje galės pasiremti tiek pilietinės organizacijos, tiek stipria ir savarankiška Lietuvos visuomene suinteresuotos politinės partijos, tiek švietimo programų rengėjai.

Lietuvos visuomenės Pilietinės galios indeksas: 2007 metai. Tyrimo ataskaita. (PDF)

Tyrimo klausimynas.

Tyrimo duomenys (1 dalis, 2 dalis, 3 dalis, 4 dalis, 5 dalis, 6 dalis).

 

Pirmąjį, 2007 m., Pilietinės galios indekso tyrimą parėmė Švietimo ir mokslo ministerijos Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa ir akcinė bendrovė TEO LT, Lietuvos gyventojų ir mokytojų reprezentatyvias apklausas tyrimui atliko „TNS Gallup“.

Grįžti į pagrindinį Pilietinės galios indekso tyrimo puslapį.