Apie projektą

Priešrinkiminiu laikotarpiu piliečiai yra nuolat „atakuojami“ įvairiomis politinėmis žinutėmis, partijų ir politikų pažadais, tiesiogine ir užslėpta politine reklama. Viešojoje erdvėje partijų ir politikų pateikiamos žinutės dažnai būna abstrakčios, o pažadai – sunkiai pamatuojami, tad rinkėjams gana sunku suprasti, kokie yra tikri politiko pasiryžimai, slypintys už reklaminių šūkių.

Vienas iš būdų geriau suprasti už rinkiminių šūkių slypintį turinį – yra skaityti ir analizuoti partijų politines programas. Tačiau dažnai šios programos yra ilgos, sudėtingai ir ne kiekvienam rinkėjui suprantamai parašytos, o programose įrašytų rinkiminių pažadų įgyvendinimas – sunkiai išmatuojamas.

Tad projekto „Gebėjimo kritiškai analizuoti ir vertinti politinės kampanijos metu gaunamą informaciją ugdymas“ tikslas – skatinti visuomenės pilietiškumą, kritinį mąstymą ir sąmoningu apsisprendimu grįstą dalyvavimą rinkimuose. To siekiama stiprinant visuomenės gebėjimus analizuoti ir kritiškai vertinti politinių partijų programas, jų rinkiminius pažadus bei informaciją, rinkimų kampanijos metu gaunamą iš įvairių žiniasklaidos šaltinių.

Projekto metu 9-iose Lietuvos savivaldybėse, Civitas diskusijų klubuose, vyks praktiniai seminarai–diskusijos, kuriuose projekto lektoriai dalinsis žiniomis bei patirtimi apie tai, kaip aktualiuose visuomenei srityse praktiškai analizuoti rinkiminę informaciją, politinių partijų rinkimines programas ir objektyviai, kritiškai jas vertinti, kartu palygins siūlomų partijų planų skirtumus ir aptars jų įgyvendinamumą.

Projekto tikslams įgyvendinti suburta lektorių komanda:

  1. Raimondas Kuodis – ekonomistas, makroekonominės politikos ir viešosios ekonomikos ekspertas, socialinių mokslų daktaras ir profesorius – ekonomikos tema;
  2. Boguslavas Gruževskis – socialinių mokslų daktaras, habilituotas profesorius, Darbo rinkos instituto direktorius, VU Socialinio darbo katedros dėstytojas – socialinės apsaugos, socialinės politikos tema;
  3. Nerija Putinaitė – VU TSPMI docentė, humanitarinių mokslų daktarė – švietimo tema;
  4. Barbora Drąsutytė – „Renkuosi mokyti“ programos alumnė, Lietuvos Skautijos Vilniaus krašto seniūnė ir aktyvi pilietė – švietimo tema;
  5. Kęstutis K. Girnius – VU TSPMI docentas, filosofijos mokslų daktaras, politikos apžvalgininkas – užsienio politikos tema.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, diskusijų dalyviai bus labiau pasiruošę sąmoningu apsisprendimu grįstam dalyvavimui rinkimuose, gebės atpažinti užslėptą rinkiminių kampanijų reklamą ir kritiškai analizuoti partijų siunčiamas politines žinutes.

Diskusijų kalendorių galite rasti čia.

***
Projektą „Gebėjimo kritiškai analizuoti ir vertinti politinės kampanijos metu gaunamą informaciją ugdymas“ remia Lietuvos kultūros taryba Kultūros rėmimo fondo lėšomis.

lkt

  • Pavadinimas: Gebėjimo kritiškai analizuoti ir vertinti politinės kampanijos metu gaunamą informaciją ugdymas

  • Data: 2016 birželio - 2016 spalio

  • Kategorija: Piliečių švietimas ir įgalinimas, Projektai

Kiti projektai

Lietuvos Seimo rinkimų stebėsena
Dėl skaidraus ES fondų panaudojimo
Moksleivių akademija CIVITAS