Apie projektą

Projekto „Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis“ tikslas – sudaryti konkurencingą teisinę, administracinę ir finansinę aplinką nevyriausybinėms švietimo organizacijoms aktyviai dalyvauti švietimo politikos formavime ir įgyvendinime. Atsižvelgiant į LR Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, kuriame reikalaujama sudaryti lygiavertes konkurencines sąlygas visiems paslaugų teikėjams, projektu numatoma prisidėti prie šių švietimo sričių pertvarkos ir tobulinimo: neformaliojo vaikų švietimo tobulinimo, pilietiškumo ugdymo turinio ir įgyvendinimo modelio pertvarkos formaliajame ir neformaliajame ugdyme, neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros, valstybinių švietimo įstaigų funkcijų ir veiklos bei savivaldybių švietimo paslaugų optimizavimo. Norint užtikrinti, kad šių švietimo sričių pertvarka turėtų ilgalaikį, kokybinį poveikį, projekto metu vykdoma nuolatinė jų įgyvendinimo stebėsena, įskaitant kiekybinę ir kokybinę analizę bei įtraukiant į diskusijas ir siūlymų rengimą susijusias suinteresuotas puses.

Projektą įgyvendina Nacionalinio švietimo NVO tinklo nariai, turintys kompetencijų ir patirties numatytose projekte švietimo politikos srityse: viešoji įstaiga „Europos namai“ (vykdantysis partneris), asociacija Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas, viešoji įstaiga „Pilietinės visuomenės institutas“, įtraukiami ir kitų Tinklo narių ekspertai.

ENamai_logo-300x208  PVI logo LT resize  tau_logo-300x300

Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.

zenklas_2015 04 13

  • Pavadinimas: Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis

  • Data: 2018 lapkričio - 2022 vasario

  • Kategorija: Piliečių švietimas ir įgalinimas, Projektai

Kiti projektai

LabAS: Lietuva be atskirties ir skurdo
Savivaldos stiprinimas ir vietos bendruomenių įgalinimas
Gebėjimo kritiškai analizuoti ir vertinti politinės kampanijos metu gaunamą informaciją ugdymas