Apie projektą

Projekto „Kuriame Respubliką“ siekis – sutelkti mokyklų bei vietos bendruomenėse slypintį pilietinį potencialą ir nukreipti jį demokratinės respublikos kūrimui. Jo metu mokyklos ir vietos bendruomenės mokomos veikti kaip mažosios respublikos – kaip savarankiškos, demokratiškai bendrus reikalus tvarkančios laisvų ir atsakingų žmonių bendrijos. Teisės, viešosios politikos, nevyriausybinių organizacijų veiklos, viešųjų ryšių ir kitų ekspertų padedamos jos identifikuoja opiausias savo, vietos bei viso krašto problemas ir, pasiremdamos projektų įgyvendinimo metodu, mokosi jas praktiškai spręsti. Konkretūs bendruomenių projektai aprėpia tokius viešosios politikos klausimus kaip emigracija, korupcija, skurdas, valdžios viešumas ir skaidrumas, aplinkosauga ir paveldosauga, tautinis ir pilietinis jaunimo bei visos visuomenės ugdymas ir kt. Šie klausimai nagrinėjami ir jų sprendimų ieškoma veikiant mokyklos, seniūnijos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.

Daugiau apie projekto idėją.

Projekto rezultatai

Projekto iniciatorius – Pilietinės visuomenės institutas. Projekto partneriai: Ateitininkų federacija, Lietuvos Švietimo centrų darbuotojų asociacija, Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras, viešoji įstaiga „Darom”, Lietuvos gimnazijų asociacija, Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija, Lietuvos moksleivių sąjunga, Istorijos mokytojų asociacija, asociacija „Lituanistų sambūris“, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, Transparency International Lietuvos skyrius, Vilniaus bendruomenių asociacija bei savivaldybių jaunimo organizacijų „Apskritieji stalai“. Projektas finansiškai remiamas Europos Sąjungos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

es zenkliukas

  • Pavadinimas: Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas

  • Data: 2012 balandžio - 2015 gegužės

  • Kategorija: Piliečių švietimas ir įgalinimas, Projektai

Kiti projektai

Dėl skaidraus ES fondų panaudojimo
Žinau, ką renku: nuo savivaldos iki EP
Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas