Apie projektą

„Neapsišvietusi visuomenė negali būti politinė, tai yra demokratinė.“
Algis Mickūnas

 

Pilietinės visuomenės institutas inicijuoja suaugusiųjų pilietinio švietimosi programą Civitas. Programos paskirtis – skatinant suaugusiųjų švietimąsi prisidėti prie Lietuvos pilietinės visuomenės stiprinimo.
Programos metu skirtingose Lietuvos savivaldybėse organizuojamos neformalios diskusijos įvairiais viešojo gyvenimo klausimais.

 

Daugiau apie Civitas klubus, temas ir lektorius ir diskusijų kalendorių žr. skiltyje CIVITAS KLUBAI.

  • Pavadinimas: Civitas klubai

  • Data: 2004 liepos - 2016 kovo

  • Kategorija: Piliečių švietimas ir įgalinimas, Projektai

Kiti projektai

Lietuvos pilietinės visuomenės sutelkimas skurdo ir socialinės atskirties klausimui spręsti
Valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas
Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis