Apie projektą

Projektu „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“ siekiama paskatinti valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus, suvokiamo kaip pilietinės visuomenės institucinė apraiška, bendradarbiavimą ir partnerystę viešosios politikos sprendimų priėmimo procese.To siekiama, viena vertus, per tyrimais pagrįstą egzistuojančių NVO įtraukimo į viešosios politikos sprendimų priėmimo procesą mechanizmų tobulinimą ir naujų kūrimą, antra vertus, per informacijos apie valdžios ir NVO bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese galimybes ir būdus aktyvią, įvairiapusę sklaidą Lietuvos regionuose bei bendradarbiavimui reikalingų žinių suteikimą, įgūdžių ugdymą tarp vietos valdžios institucijų darbuotojų ir vietos NVO lyderių.

Daugiau apie projekto idėją.

Projekto rezultatai

***
Projekto vykdytojas – Pilietinės visuomenės institutas. Projekto partneriai: Viešoji įstaiga „NVO teisės institutas“, LR Seimo kanceliarija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas finansiškai remiamas Europos Socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

es zenkliukas

  • Pavadinimas: Valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas

  • Data: 2013 rugsėjo - 2015 liepos

  • Kategorija: Piliečių švietimas ir įgalinimas, Projektai

Kiti projektai

Lietuvos Seimo rinkimų stebėsena
Rinkėjo žemėlapis
Iniciatyva dėl Archyvų įstatymo pakeitimo