Apie projektą

2018 m. birželio mėn. PVI kartu su partneriu – Europos namais (pagrindinis, vykdantysis projekto partneris) pradėjo įgyvendinti projektą „Žinau, ką renku: nuo savivaldos iki EP“.

Lietuvoje net 91% jaunimo nesidomi politika ir tai yra vienas prasčiausių rodiklių visame išsivysčiusiame pasaulyje. Todėl būtina ugdyti jaunų žmonių politinį raštingumą ir pilietiškumą, skatinti domėtis viešuoju gyvenimu ir atėjus laikui sąmoningai išreikšti pilietinę valią.

Artėjant savivaldybių tarybų ir EP rinkimams 2019 metais, atsiveria galimybių langas kviestis politikus į diskusijas su jaunais žmonėmis ir jose kelti jaunimui aktualius klausimus. Dėl to šiuo projektu siekiama išsiaiškinti jauniems žmonėms šiuo metu aktualiausias problemas, suteikti jiems žinių ir gebėjimų apie jas diskutuoti ir susitikimuose su politikais aptarti jas bei rasti sprendimo būdus.

Projekto metu įgyvendinamos veiklos – tokios kaip vasaros forumas, mokymai apie savivaldos bei EP veiklą, diskusijos su kandidatais savivaldybėse ir į EP, porinkiminis forumas – orientuotos į dalyvių politinį raštingumą, sąmoningumą, politinio veiksmingumo nuostatų bei dalyvavimo įgūdžių formavimą(si).

PVI šiame projekte įgyvendinamos veiklos — užsiėmimų jauniems žmonėms apie politikų veiklą vedimas bei savivaldos politikų – merų – veiklos stebėsenos metodologijos kūrimas.

Projektą „Žinau, ką renku: nuo savivaldos iki EP“ parėmė Europos Sajungos programa „Erasmus+“.

Logas su uzrasu tamsiam fone     erasmus+logo

  • Pavadinimas: Žinau, ką renku: nuo savivaldos iki EP

  • Data: 2018 birželio - 2019 rugpjūčio

  • Kategorija: Piliečių švietimas ir įgalinimas

Kiti projektai

Valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas
Pilietinė akcija "Dalios sąskaita"
Iniciatyva dėl Archyvų įstatymo pakeitimo