Apie projektą

Moksleivių Akademija Civitas – neformali jaunimo visuomeninio lavinimo mokykla. Jos paskirtis – padėti moksleiviams geriau suvokti Lietuvos visuomenės ir valstybės problemas ir įgyti sąmoningam bei aktyviam pilietiniam gyvenimui reikalingų žinių, įgūdžių, gebėjimų. Akademija siūlo problemines Lietuvos viešojo gyvenimo studijas, pagrįstas praktinėmis politologijos, istorijos, filosofijos, komunikacijos, teisės, menotyros ir kitų sričių žiniomis bei šių sričių pratybomis.

Pagrindinė lanksčių studijų forma – kūrybiniai seminarai, kurių turinį bei pobūdį kuratorių padedami su vadovais aptaria ir suderina patys moksleiviai. Seminarai skiriami įvairių Lietuvos viešojo gyvenimo sričių (viešosios politikos, žiniasklaidos, kultūros, ūkio, meno ir kitų) analizei, kritiniam vertinimui, alternatyvių sprendimų paieškoms. Seminarų temos – nuo aktualiausių Lietuvos valstybės ir visuomenės problemų, civilizacijų konfliktų, globalizacijos ir tautinių valstybių ateities, istorinės savimonės ir tautinės tapatybės klausimų, pilietinio veikimo praktikų iki žiniasklaidos skaitymo ypatumų, naujausios lietuvių litaratūros, dailės, kino kritinių apžvalgų. Moksleiviai Akademijoje įgys diskusijų moderavimo, viešo kalbėjimo bei kritinių tekstų rašymo praktikos. Geriausi moksleivių tekstai bus publikuojam savaitraščiuose ir internetiniuose dienraščiuose.

Kviestini seminarų vadovai bei lektoriai – pripažinti nagrinėjamų sričių specialistai: universitetų profesoriai, dėstytojai, praktikai (politologai, sociologai, istorikai, filosofai, žurnalistai, teisininkai, menininkai, meno kritikai, ekonomistai, kitų sričių ekspertai). Akademijos moksleiviai – bendrojo lavinimo mokyklų X-XII klasių mokiniai. Stojant į Akademiją rašomas motyvacinis laiškas, esant reikalui dalyvaujama pokalbyje. Moksleiviai atrenkami konkurso būdu.

Moksleivių Akademija Civitas savo veiklą pradėjo 2007 metų rudenį Vilniuje. Vėliau jos padaliniai įsikūrė Kėdainiuose, Pakruojyje, Molėtuose, Kaune, Mažeikiuose, Utenoje.

Diskusijų kronika čia.

  • Pavadinimas: Moksleivių akademija CIVITAS

  • Data: 2009 liepos - 2013 gruodžio

  • Kategorija: Piliečių švietimas ir įgalinimas, Projektai

Kiti projektai

Civitas klubai
Šąlantiems telšiškiams paremti
Dėl skaidraus ES fondų panaudojimo