Apie tyrimą

Projektu siekiama įvertinti ES paramos Lietuvai prioritetus, skirstymo skaidrumą ir efektyvumą. Viena opiausių problemų šioje srityje yra bendradarbiavimo nebuvimas tarp valdžios institucijų ir piliečių bei pilietinių organizacijų. Viešinant informaciją apie SF naudojimą Lietuvoje, institutas siekia skatinti vyriausybės atsakomybę prieš piliečius ir didinti piliečių iniciatyvumą.

Pagrindinės problemos, susijusios su struktūrinių fondų panaudojimu, buvo pristatytos 2004 spalio 19 d. apskritajame stale „Ar Lietuva sugebės efektyviai panaudoti Europos Sąjungos paramą?“, kuris vyko LR Prezidentūroje ir kurį parėmė LR Vyriausybės kanceliarija. 2005 m. sausio 19 d. LR Seime apskritame stale „Būsima Europos Sąjungos parama (2007 – 2013): kokie Lietuvos ateities prioritetai?“ buvo aptartos ES struktūrinių fondų panaudojimo Lietuvoje perspektyvos.

Diskusijos Prezidentūroje ir tolesnių konsultacijų su ekspertais pagrindu parengtos projekto „Pirminės pastabos“ (žr. žemiau), pateikiančios rekomendacijų, kaip tobulinti dabartinę ES paramos panaudojimo tvarką ir kaip projektuoti efektyvesnį būsimos ES paramos panaudojimą po 2006 metų. Pilietinės visuomenės instituto ekspertai taip pat pateikia tarpines tyrimų ataskaitas apie Europos Sąjungos panaudojimą Lietuvoje.

Žr. projekto „Pirmines pastabas“ »

Žr. Tyrimo „Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo analizė“ medžiagą »
Žr. Tyrimo „Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės paramos lėšų įsisavinimo efektyvumas gamybos sktoriaus plėtros finansavimo srityje“ medžiagą »
Žr. Tyrimo „Europos Sąjungos paramos mokslui įsisavinimo efektyvumas“ medžiagą »

Žr. 2005 m. sausio mėn. 19 d. apskrito stalo medžiagą »
Žr. 2004 m. spalio mėn. 19 d. apskrito stalo medžiagą »

  • Pavadinimas: Europos Sąjungos parama: panaudojimo efektyvumas

  • Data: 2004 rugsėjo - 2005 vasario