Projekto veiklos

Projekto „Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime“ veiklos:

(I) Nepriklausoma viešosios politikos stebėsena ir analizė
Veiklos rėmuose atliekama viešojo gyvenimo stebėsena ir politinių procesų analizė, svarbiais viešojo gyvenimo klausimais informuojama visuomenė, bendraujama su valdžios isntitucijomis, teikiami pasiūlymai teisės aktų tobulinimui.
Siekiant identifikuoti visuomenės nuomonę aktualiais viešojo gyvenimo klausimais bei užfiksuoti pilietinės visuomenės raidos tendencijas, bus atliekami tyrimai: 2015 m. pilietinės galios indekso tyrimas bei reaguojant į visuomenės aktualijas, atliekamos reprezentatyvios apklausos siauros tematikos apklausos (Omnibuso metodu).
Siekiant aktualizuoti ir apjungti vietos bendruomenių, NVO, asocijuotų NVO struktūrų ir pilietinių judėjimų pozicijas aktualiu (-iais) visuomenei klausimu (-ais), projekto metu bus surengta vieša konsultacija, skirta aptarti, suderinti ir parengti vieningą poziciją kaip grįžtamąjį ryšį į valstybės institucijų atliktus veiksmus ar neveikimą. Šis renginys svariai prisidės prie bendro projekto ir visos EEE-Norvegijos programos viešinimo plačiai auditorijai.

Kontaktiniai asmenys: Ieva Petronytė, ieva@civitas.lt, ir Agnė Markauskaitė, agne@civitas.lt.
Veiklos pradžia – 2014 m. gruodžio mėn., trukmė – 16 mėn.

(II) Civitas klubai
Veiklos rėmuose bus surengti 84 suaugusiųjų pilietinio švietimosi programos Civitas pilietinio dialogo klubų susitikimai. Renginiai skirti suburti vietos bendruomenę atvirai diskusijai apie visuomenės aktualijas, aptarti jas kartu su teisės, politikos, žurnalistikos ir kitų sričių ekspertais. Klubų susitikimai vyks visoje Lietuvoje, vietovėse, labiau nutolusiose nuo didžiųjų miestų, kuriose ypač trūksta viešų diskusijų erdvės.
Veikla siekiama plėsti atvirų, laisvų, viešų diskusijų erdvę Lietuvos regionuose, plėtoti racionalų, argumentais grindžiamą pilietinį dialogą, tvirtinti viešojoje erdvėje demokratijos principus ir vertybes.

Daugiau apie „Civitas“ klubus čia.
Kontaktinis asmuo – Civitas klubų koordinatorė Akvilė Kazlauskaitė, akvile@civitas.lt.
Veiklos pradžia – 2014 m. spalio mėn., trukmė – 18 mėn.

(III) Pilietinė akcija „Baltosios pirštinės“
Projekto rėmuose organizuojama pilietinė akcija „Baltosios pirštinės“, nukreipta į 2015 m. vyksiančių vietos savivaldos rinkimų kampanijos stebėseną ir rinkimų agitacinių priemonių skaidrumo skatinimą, pažeidimų prevenciją, gyventojų įtraukimą į pagrindinės pilietinės teisės į laisvus rinkimus užtikrinimą užkardant galimus pažeidimus. Akcijos tikslas – ne tik prisidėti prie gyventojų aktyvinimo dalyvauti rinkiminės kampanijos ir rinkimų stebėsenoje, tačiau įgalinti vietos bendruomenę savarankiškai suburti savanorius pilietinei akcijai, o gautą patirtį panaudoti plėtojant veiklą ir įsitraukiant į vietos valdžios sprendimų priėmimą. Ši ir kitos pilietiškumo akcijos yra reikšmingos demokratijos procesams: jos sulaukia plataus visuomenės dėmesio ir yra viena greičiausių ir efektyviausių visuomenės reagavimo į viešojo gyvenimo aktualijas priemonių, kurių valstybinės institucijos ignoruoti negali.
Per turimą ir projekto metu plečiamą savanorių ir NVO tinklą bus suorganizuoti 180 susitikimų-seminarų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje su vietos bendruomenių (vietos veiklos grupių, NVO, apskritųjų stalų, neformalių jaunimo grupių ir kt.) atstovais, kuriuose bus pristatomi akcijos tikslai, metodai, savanorių pritraukimo priemonės ir kt. Remiantis analogiškų pilietinių akcijų užsienyje patirtimi bei 2012 metų „Baltųjų pirštinių“ rezultatais, planuojama akciją įgyvendinti bent 15-oje proc. visų Lietuvos rinkiminių apylinkių.
Rinkimams pasibaigus, siekiant užtikrinti objektyvų grįžtamąjį ryšį, atskaitomybę visuomenei ir atkreipti valstybinių institucijų dėmesį, bus parengta 2015 metais „Baltųjų pirštinių“ užfiksuotų pažeidimų ataskaita bei rekomendacijos teisės į laisvus rinkimus įgyvendinimui Lietuvoje.

Daugiau apie akciją „Baltosios pirštinės“ – http://www.baltosiospirstines.lt/
Kontaktinis asmuo – akcijos vadovas Marija Šaraitė, marija@baltosiospirstines.lt 
Veiklos pradžia – 2014 m. spalio mėn., trukmė – 8 mėn.