Pilietinės iniciatyvos mokykloms ir ne tik: išbandytos idėjos norintiems veikti

  • gegužės 27, 2015
  • Galerija, Leidiniai

Rūpestis savo valstybe, jos bendruomene, kasdieniu mus supančių žmonių gyvenimu ir sprendimais, darančiais jam įtaką, bei pasiryžimas veikti – subrendusio ir atsakingo kiekvienos valstybės piliečio bruožas. Kiek tokių piliečių turėsime – tiek būsime stiprūs kaip valstybė, tauta. Tačiau rūpestis, pasiryžimas veikti ir konkretus veiksmas neįmanomi ne tik be noro, bet ir be reikiamų įgūdžių. Pasirengti tapti sąmoningu, aktyviu ir atsakingu piliečiu padeda mokykla – ir ne vien pilietinio ugdymo, bet ir kitų dalykų pamokose, ir ne vien klasėje, bet ir užklasinėse veiklose.

Visgi kartais noro veikti yra, o idėjos išsisemia, metai iš metų besikartodamos tampa pabodę, o dirbtinai primetamos – nepatrauklios. Taigi siekdami padėti išlaisvinti vaizduotę, paįvairinti pilietinį veikimą mokyklose, suteikti naujų kūrybinių impulsų, siūlome šią knygą – tam tikrą „receptų” katalogą – į vieną leidinį surinktų ryškiausių ir įdomiausių, pastarųjų metų lietuviškų pilietinių iniciatyvų pavyzdžių rinkinį. Tikimės, jog vienoje vietoje pateiktos iniciatyvos ne tik primins primirštas geras idėjas ar supažindins su naujomis, bet ir paskatins (nuo šių idėjų atsispiriant ar jas jungiant) kurti savo, sau aktualias iniciatyvas ir jas sėkmingai įgyvendinti. Taigi skatiname ne tik sekti čia pateiktomis idėjomis, bet ir būti kūrybiškiems, laisvai improvizuoti, siekti dar puikesnių rezultatų.

Nors ši išmėgintų pilietinių iniciatyvų knyga skirta pirmiausia mokyklų bendruomenėms, pilietinio ugdymo procesui ir mokyklos organizuojamiems renginiams paįvairinti, tikimės, jog savo vietą ji ras ir už mokyklų ribų – kaip kūrybinis impulsas pravers visiems pilietiškai nusiteikusiems ir dėl savo pilietinės bendruomenės veikti norintiems Lietuvos žmonėms.

Tad kviečiame atsiversti, susipažinti ir pasiduoti kūrybai bei vaizduotei.

Naudokitės jau išbandytomis patirtimis, kurkite naujas!

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, sutikusiems savo įgyta patirtimi pasidalinti šioje knygoje.

Knyga PDF formatu.

 

Leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“.