Gairės neformaliam studentų pilietiškumo ugdymuisi aukštosiose mokyklose

  • gegužės 27, 2015
  • Galerija, Leidiniai

Šios priemonės tikslas – pateikti patirčių, praktinių patarimų bei idėjų rinkinį, paskatinsiančių aukštųjų mokyklų dėstytojus ir studentus aktyvinti bendruomeniškas, pilietiškas studentų neformalias iniciatyvas.

Medžiaga parengta įgyvendinant projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“.

Leidinys PDF formatu.