Vytauto Didžiojo universitete vyko seminaras „Šiuolaikinė lietuvių emigracija: praradimai ir laimėjimai“

  • gruodžio 2, 2004
  • Naujienos

Pilietinės visuomenės institutas ir Lietuvių išeivijos institutas Vytauto Didžiojo universiteto Mažojoje salėje Kaune surengė seminarą „Šiuolaikinė lietuvių emigracija: praradimai ir laimėjimai“. Šalia tiriamojo pobūdžio pranešimų pateikta ir konkrečių veiksmų bei konstruktyvių pasiūlymų valstybės politikai emigracijos atžvilgiu.

Pranešimus seminare skaitė: Rūta Marcinkevičienė, Daiva Kuzmickaitė, Kristina Gliosaitė, Rimantas Morkvėnas, Vida Bagdonavičienė, Romualdas Kalytis, Juozas Ruzgys, Eva Pluharova-Grigienė.

Seminaro medžiaga.