Tarptautinė konferencija „Telkiamės skurdo mažinti“

  • Pradžios Data: spalio 15, 2014
  • Pabaigos Data: spalio 15, 2014
  • Prezidentūra, Universiteto gatvė, Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuva

Tarptautinė konferencija „Telkiamės skurdo mažinti“

Š.m. spalio 15 d. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas ir Pilietinės visuomenės institutas maloniai kviečia Jus dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Telkiamės skurdo mažinti“, kuri vyks Lietuvos Respublikos Prezidentūroje(Daukanto a. 3), Kolonų salėje.

Konferencija organizuojama bendradarbiaujant kartu su Europos skurdo mažinimo tinklu (European Anti Powerty Network – EAPN). Renginys apibendrins dviejų Lietuvoje ir Europos šalyse įgyvendintų projektų rezultatus:
— Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atstovai pristatys parengtus pasiūlymus socialinei politikai tobulinti, kilusius organizacijoms dalyvaujant projekte „Telkiamės skurdo mažinti“*, kuriuo siekiama sutelkti pilietinę visuomenę Lietuvoje skurdo bei socialinės atskirties klausimui spręsti;
— Lietuvos ir Europos šalių ekspertai skaitys pranešimus apie vienos iš galimų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonių – minimalių pajamų užtikrinimo Europos Sąjungos šalyse galimybes, parengtas įgyvendinant tarptautinį projektą „Europos minimalių pajamų tinklas“ (European Minimum Income Network – ENIM).


*Projektą „Telkiamės skurdo mažinti“ įgyvendina Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas kartu su Pilietinės visuomenės institutu. Projektą finansuoja Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo NVO programa Lietuvoje**

 

** Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15–ai šalių. Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu Lietuvai bus skirta 84 milijonai eurų Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti.

EEA+Grants+-+JPG