Informacinis renginys-mokymai Rokiškyje

  • Pradžios Data: gegužės 21, 2015
  • Pabaigos Data: gegužės 21, 2015
  • P. Širvio g. 1, Rokiškis, Lietuva

Informacinis renginys-mokymai Rokiškyje

2015 m. gegužės 21 d. Rokiškio švietimo centre organizuojamas informacinis renginys – mokymai, skirti NVO sektoriaus atstovams. Jame bus aptarta valstybės ir piliečių bendradarbiavimo nauda, motyvacija bei aktualumas, pristatyti pagrindiniai bendradarbiavimo mechanizmai ir įstatymai reglamentuojantys valstybės, NVO ir piliečių bendradarbiavimą priimant viešuosius sprendimus.

Mokymai regionuose yra organizuojami projekto „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“ rėmuose. Atrinktose penkiose Lietuvos savivaldybėse bus surengta po dvejus mokymus – antrieji mokymai Rokiškyje planuojami birželio 4 d.

***

Projektą „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“ įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas. Projekto partneriai: Viešoji įstaiga „NVO teisės institutas“, LR Seimo kanceliarija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas finansiškai remiamas Europos Socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.