Informacinis renginys – mokymai Pakruojyje

  • Pradžios Data: kovo 3, 2015
  • Pabaigos Data: kovo 3, 2015
  • Vytauto Didžiojo g. 63, Pakruojis, Lietuva

Informacinis renginys – mokymai Pakruojyje

Š.m. kovo 3 d. organizuojamas antrasis informacinis renginys – mokymai Pakruojyje apie valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą (pirmasis renginys Pakruojyje įvyko sausio 28 d.)  Jame bus pristatoma geroji valdžios ir NVO bendradarbiavimo praktika. Į renginį kviečiami tiek pirmuose mokymuose dalyvavę, tiek ir nauji dalyviai.

Mokymai regionuose yra organizuojami projekto “Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas” rėmuose. Atrinktose penkiose Lietuvos savivaldybėse bus surengta po dvejus mokymus.

***

Projektą “Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas” įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas. Projekto partneriai: Viešoji įstaiga “NVO teisės institutas”, LR Seimo kanceliarija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas finansiškai remiamas Europos Socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.