Pilietinės galios indeksas 2014 m.

2015 m. vasario 12 d. buvo pristatytas 2014 m. Pilietinės galios indeksas. Pilietinės visuomenės instituto septintąjį kartą atliktas Pilietinės galios indeksas parodė, kad Lietuvos visuomenės pilietinė galia po kelis metus stebėto nežymaus augimo 2014 metais grįžo į ankstesnių, krizės metų (2008-2009 m.) lygį ir siekia 34 balus iš 100 (2013 m. atitinkamai buvo 36 balai). Tuo tarpu Lietuvos mokyklose pilietinio potencialo yra sukaupta daugiau – lyginant su ankstesnių metų tyrimais moksleivių pilietinė galia išaugo (2012 m. buvo 47,6, 2014 m. – 52,4), o mokytojų išlieka tokia pati (2009 m. – 47,8, 2014 m. – 48,1).

Stebimą pilietinės galios indekso smuktelėjimą labiausiai lemia ir paaiškina po 2013 m. „šoktelėjimo“ vėl nukritęs, ženkliai sumažėjęs gyventojų pilietinės įtakos suvokimas, apimantis tris rodiklius (kokią įtaką, gyventojų nuomone, priimant sprendimus, paveikiančius visos visuomenės ar atskirų jos grupių gyvenimą, turi visuomeninės organizacijos, paprasti žmonės ir patys asmeniškai) bei, piliečių manymu, išaugusi tikimybė susidurti su įvairiomis rizikomis (prarasti darbą, būti laikomam aplinkinių keistuoliu, būti viešai užsipultam, šmeižiamam, įtarinėjamam, kad veikiama dėl savanaudiškų paskatų, sulaukti grasinimų susidoroti) inicijuojant ar aktyviai dalyvaujant pilietinėse akcijose ir veiklose.

Kita vertus, optimizmo suteikia tai, jog 2014 m. paaugo pilietinio veikimo potencialas – iškilus tam tikroms ekonominėms ar vietinės reikšmės problemoms, daugiau žmonių imtųsi jas spręsti. 2014 m. tyrimo apklausoje taip pat buvo klausta, ar žmonės imtųsi veikti rimtos saugumo problemos (pavyzdžiui, kitai valstybei prieš Lietuvą panaudojus karinę galią) atveju. Daugiau nei pusė gyventojų (52 proc.) apsisprendę patys imtis iniciatyvos arba prisidėti prie kitų organizuojamos veiklos šiai problemai spręsti. Nuošalyje laikytųsi 23 proc. apklaustųjų.

2014 m. Pilietinės galios indekso tyrimas taip pat buvo praplėstas klausimais, susijusiais su pilietinio ugdymo būklės Lietuvos mokyklose vertinimu bei geopolitinėmis Lietuvos visuomenės nuostatomis.

Daugiau apie 2014 m. PGI tyrimo rezultatus:

2012 m., 2013 m. ir 2014 m. Pilietinės galios indekso tyrimų ataskaitos buvo išleistos atskirtu leidiniu, kurį galite rasti čia.

 

2014 m. Pilietinės galios indekso tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10V-02-006), kuris yra remiamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

Reprezentatyvias Lietuvos gyventojų, mokytojų ir moksleivių apklausas 2014 metų tyrimui atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.

Grįžti į pagrindinį Pilietinės galios indekso tyrimo puslapį.