Pilietinės galios indeksas 2013 m.

2014 m. gegužės 29 d. visuomenei pristatytas 2013 m. Pilietinės galios indekso tyrimas. Jo rezultatai atskleidė, jog Lietuvos visuomenės pilietinė galia, nors buvo ir vis dar tebėra menka, labai nežymiai auga. Šalia visos visuomenės šįkart pažvelgta ir į valstybiniame sektoriuje sukauptą pilietinę galią – papildomai tirta Lietuvos valstybės tarnautojų ir pareigūnų pilietinė galia (2008 m. ir 2009 m. panašiai detaliau žvelgta į mokytojų, 2010 m. – į jaunimo, o 2012 m. – į moksleivių pilietinę galią). Tyrimo rezultatai atskleidžia, jog Lietuvos valstybiniame sektoriuje pilietinės galios daugiau nei visuomenėje, tačiau – mažiau nei šalies mokyklose.

Daugiau apie 2013 m. PGI tyrimo rezultatus:

2012 m., 2013 m. ir 2014 m. Pilietinės galios indekso tyrimų ataskaitos buvo išleistos atskirtu leidiniu, kurį galite rasti čia. Valstybės tarnautojų pilietinės galios indekso ataskaitą rasite leidinyje „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“.

2013 m. Lietuvos visuomenės ir Lietuvos valstybės sektoriaus darbuotojų pilietinės galios indekso tyrimai atlikti Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

Reprezentatyvias Lietuvos visuomenės ir valstybinio sektoriaus darbuotojų apklausas tyrimams 2013 m. gruodžio mėn. ir 2014 m. sausio – kovo mėn. atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „VILMORUS“.

Grįžti į pagrindinį Pilietinės galios indekso tyrimo puslapį.