Pilietinės galios indeksas 2012 m.

2012 metais Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso tyrimas buvo atliekamas po dviejų metų pertraukos. 2012 m. tyrimo ypatybė – šalia visos Lietuvos visuomenės papildomai tirta Lietuvos moksleivių pilietinė galia (2008 m. ir 2009 m. panašiai detaliau žvelgta į mokytojų, 2010 m. – į jaunimo pilietinę galią). Tyrimo duomenys ne tik leidžia detaliau įvertinti ir su visa visuomene palyginti Lietuvos moksleivių pilietiškumą, bet ir atskleidžia jų požiūrį į pilietinį ugdymą mokykloje.

Tyrimo duomenys atskleidė, kad Lietuvos visuomenės pilietinė galia per pastaruosius porą metų neaugo ir toliau išlieka pakankamai menka. Apskaičiuota 2012 m. pilietinės galios indekso vidutinė reikšmė – 35 (iš 100 galimų). 2010 m. ši reikšmė buvo 35,5. Lietuvos moksleiviai pilietinės galios turi daugiau nei visi gyventojai (2012 m. moksleivių pilietinės galios indekso vidutinė reikšmė – 47,6), ir tiek, kiek pilietinės galios turi Lietuvos mokytojai (2009 m. tirta Lietuvos mokytojų pilietinės galios indekso vidutinė reikšmė – 47,8).

Daugiau apie 2012 m. PGI tyrimo rezultatus:

Apklausų duomenys: Lietuvos visuomenės apklausa, Lietuvos moksleivių apklausa.

Taip pat rekomenduojame susipažinti su Pilietiškumo ugdymo būklės Lietuvos mokyklose 2012 m. kokybiniu tyrimu.

2012 m. Pilietinės galios indekso tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10V-02-006), kuris yra remiamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

Reprezentatyvias Lietuvos gyventojų ir moksleivių apklausas 2012 metų tyrimui atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.

2012 m., 2013 m. ir 2014 m. Pilietinės galios indekso tyrimų ataskaitos buvo išleistos atskirtu leidiniu, kurį galite rasti čia.

Grįžti į pagrindinį Pilietinės galios indekso tyrimo puslapį.