Rusiją ir Baltarusiją lietuviai laiko labiausiai priešiškomis valstybėmis

  • lapkričio 24, 2006
  • Naujienos

Lietuvių įsitikinimu, priešiškiausios Lietuvai yra jos kaimynės Rusija ir Baltarusija. Tai parodė Pilietinės visuomenės instituto (PVI) užsakymu šių metų spalį visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa. Paprašyti pasakyti, kurios penkios šalys yra nedraugiškiausios, labiausiai priešiškai nusiteikusios Lietuvos atžvilgiu, net 61,5 proc. gyventojų nurodė Rusiją, o 50,2 proc. – Baltarusiją. Šių dviejų valstybių draugiškumu abejoja ypatingai didelė lietuvių visuomenės dalis.

Kitas šalis priešiškomis Lietuvai laiko vos po kelis nuošimčius lietuvių: Lenkiją – 7,4 proc., Vokietiją – 6,8 proc., Prancūziją – 6,3 proc., Iraką – 6,0 proc., Izraelį – 5,9 proc., Estiją ir Iraną po 4,9 proc., JAV – 4,6 proc. Visuomenės geopolitines nuostatas tiriančių PVI ekspertų nuomone, šie duomenys rodo, kad Lietuvos piliečiai iš esmės mato tik vieną išorinės grėsmės šaltinį – nedemokratiškus Rusijos ir Baltarusijos režimus.

Skirtingos kilmės ir skirtingų politinių pažiūrų lietuviai nevienodai vertina Lietuvos draugus bei priešus. Tik 40 proc. rusų kilmės ir 39 proc. lenkų kilmės lietuvių teigia Rusiją esant priešišką Lietuvai. Baltarusiją nedraugiška šalimi laiko atitinkamai 38 proc. ir 37 proc. šios kilmės respondentų. Tuo tarpu net 66 proc. lietuvių kilmės piliečių mano, kad Rusija yra priešiška Lietuvai, o kad tokia yra Baltarusija, teigia 53 proc.

Didžiausią grėsmę iš Rusijos ir Baltarusijos mato Tėvynės Sąjungos rėmėjai: net 84 proc. jų nedraugiška šalimi laiko Rusiją, 66 proc. – Baltarusiją, 13 proc. – Lenkiją, 11 proc. – Vokietiją. Rusijos ir Baltarusijos priešiškumą Lietuvai pabrėžia ir Socialdemokratų šalininkai: 66 proc. jų nedraugiška valstybe laiko Rusiją, 57 proc. – Baltarusiją. Mažiausiai priešiškomis Lietuvai Rusiją ir Baltarusiją mano esant Darbo partijos rėmėjai: atitinkamai 44 proc. ir  33 proc.

Kur kas labiau už kitus piliečius Rusiją nedraugiška šalimi laiko jaunimas – asmenys iki 29 metų (68 proc.), aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys (68 proc.), didesnes pajamas (per 701 litą šeimos nariui) gaunantys gyventojai (72 proc.), moksleiviai ir studentai (73 proc.).

PVI ekspertai primena, kad draugiškiausiomis Lietuvai šalimis lietuviai laiko kaimynes Latviją ir Lenkiją. Prašomi pasakyti, kurios penkios šalys yra geriausi Lietuvos draugai ir sąjungininkai, net 61 proc. apklaustųjų nurodė Latviją, o 53 proc. – Lenkiją. 45 proc. gyventojų teigė, kad draugiškiausia Lietuvai esanti Estija. Lietuvių simpatijos šioms trims valstybėms yra ypatingai stiprios.