Apie tyrimą

Įgyvendindamas projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“, 2012 m. pavasarį Pilietinės visuomenės institutas atliko kokybinį pilietiškumo ugdymo būklės Lietuvos mokyklose tyrimą.

Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kokie yra bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų ir mokinių, profesinių mokyklų mokytojų ir mokinių, kolegijų studentų ir dėstytojų bei jų potencialių socialinių partnerių, įgyvendinant pilietinio veikimo projektus (savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, švietimo centrų, vietos žiniasklaidos atstovų) požiūriai į dabartines mokyklų ir įvairių jaunimui skirtų projektų galimybes ugdyti jaunimo pilietiškumą.

Tyrimo metu buvo surengtos 9 grupinės diskusijos su bendrojo ir profesinio lavinimo mokyklų mokiniais ir mokytojais, kolegijų studentais ir dėstytojais, socialiniais partneriais.

Tyrimas atskleidė, kaip Lietuvos mokyklose suprantamas pilietiškumas ir koks, tyrimo dalyvių nuomone, turėtų būti pilietinio ugdymo mokyklose rezultatas esant idealioms sąlygoms; kaip vertinamos dabartinės mokyklos galimybės ugdyti pilietiškumą ir ką reikėtų keisti, siekiant geresnių jaunimo pilietinio ugdymo rezultatų; kaip patys jaunimo pilietinio ugdymo projektų dalyviai vertina šių projektų rezultatus; kokie veiksniai, potencialių pilietinio ugdymo projektų dalyvių požiūriu, yra svarbūs užtikrinant efektyvų pilietinio ugdymo projektų įgyvendinimą.

Su tyrimo rezultatais galima susipažinti čia:
Pilietiškumo ugdymo būklės kokybinio tyrimo ataskaita
Pagrindinės tyrimo išvados ir rekomendacijos pilietinio veikimo projektams
Tyrimo įžvalgas papildo 2012 m. Pilietinės galios indekso tyrimas.
Tyrimą atliko ir ataskaitą parengė: Rūta Žiliukaitė, Irena Stonkuvienė, Maryja Šupa, Ieva Petronytė

Pilietiškumo būklės kokybinis tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10V-02-006), remiamą Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

es zenkliukas

  • Pavadinimas: Pilietiškumo ugdymo būklės kokybinis tyrimas

  • Data: 2012 gegužės - 2012 birželio