Apie tyrimą

Problema. Viena pagrindinių su pilietinės visuomenės įgalinimu ir stiprinimu susijusių problemų šiuo metu Lietuvoje – atotrūkis tarp visuomenės ir valdžios, valdžios uždarumas, itin didelis žmonių nepasitikėjimas valdžios institucijomis (šį teiginį pagrindžia tiek paskutiniai PVI iniciatyva atlikti tyrimai, tiek Eurobarometrų, Pasaulio vertybių tyrimų ir Transparency International (TI) pateikiami duomenys (1990 – 2006)). Norint spręsti šias problemas, visų pirma – siekiant, kad atotrūkis tarp valdžios institucijų ir gyventojų pagaliau imtų mažėti, labai svarbu užtikrinti didesnį valdžios institucijų prieinamumą.

Bendrieji projekto tikslai. Galutinis projekto „Valdžios prieinamumas“ tikslas – padaryti valdžios institucijas prieinamesnes, skaidresnes, atviresnes ir atskaitingesnes visuomenei, įgalinti piliečius ir sustiprinti visuomenės ir valdžios dialogą tiek nacionaliniu, tiek vietiniu (savivaldybių) lygmeniu.

Bendroji koncepcija. Šiame projekte koncentruojamasi į du valdžios prieinamumo aspektus: pirma, į viešųjų finansų (informacijos apie jų panaudojimą) skaidrumą, prieinamumą, ir, antra, į politinių bei administracinių sprendimų priėmimo procesus. Projekto dalimi, skirta viešiesiems finansams (informacijos apie juos teikimui), siekiama visuomenėje skiepyti suvokimą, jog valdžios institucijų įvairioms reikmėms leidžiami pinigai visų pirma yra pačių piliečių, kaip mokesčių mokėtojų, lėšos. Visuomenę skatinant domėtis, informuojant apie šių lėšų panaudojimą, institucijoms skelbiant detalias ataskaitas bei teikiant paaiškinimus pagal paklausimus, būtų ne tik didinamas valdžios atskaitingumas piliečiams, bet ir formuotųsi pagrindas piliečių pasitikėjimui valdžios institucijomis (žinant, ką konkrečiai jos veikia ir kiek lėšų kam skiria), visuomenės poreikiui įsitraukti ir dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus. Antroji projekto dalis skirta stiprinti piliečių galimybėms dalyvauti politinių ir administracinių sprendimų priėmimo procesuose. Šioje dalyje bus ištirtos esamos galimybės piliečiams įsitraukti į svarbiausius (reikšmingiausius, brangiausius, ilgalaikes pasekmes turinčius) sprendimus, skatinamas ir įgalinamas (pateikiant konkrečias rekomendacijas ir modelius valdžios institucijoms bei siekiant jų įgyvendinimo) toks įsitraukimas.

Lietuvai šiuo metu yra labai svarbus tiek institucijų atliekamas piliečių informavimas (apie panaudojamas lėšas ir sprendimų priėmimo procesus), tiek pačių piliečių suinteresuotumas tą informaciją gauti, tiek šį suinteresuotumą ir keliantys, ir įgalinantys kanalai, per kuriuos, esant norui ar reikalui, sprendimai būtų paveikti. Visa tai svarbu tam, kad būtų sumažintas atotrūkis tarp valdžios ir piliečių.

Projekto pirmojo etapo išvados buvo pristatytos 2007 metų gruodžio 18 dieną vykusioje apskrito stalo diskusijoje „Ar atvira Lietuvos valdžia?“. Projekto „Atvira valdžia“ pirmojo etapo išvadas galite rasti čia.

2009 m. birželio mėnesį galutinė projekto išvadų bei rekomendacijų redakcija buvo pristatyta LR Seimo nariams. Su šiomis galutinėmis išvadomis ir rekomendacijomis galite susipažinti čia.

  • Pavadinimas: Atvira valdžia: valdžios institucijų prieinamumo didinimas

  • Data: 2007 sausio - 2009 gruodžio