Pilietinės galios indekso tyrimo 2012 m. rezultatų pristatymas

  • Pradžios Data: vasario 4, 2013
  • Pabaigos Data: vasario 4, 2013
  • Didžioji g. 5, Vilnius, Lietuva

Pilietinės galios indekso tyrimo 2012 m. rezultatų pristatymas

2013 m. vasario 4 d. 10:00 val. Atviros Lietuvos fondo salėje bus pristatomi Pilietinės visuomenės instituto užsakymu atlikto Lietuvos visuomenės ir moksleivių pilietinės galios indekso 2012 m. tyrimo rezultatai.

2012 metais Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso tyrimas buvo atliekamas po dviejų metų pertraukos. Pristatyme bus kalbama apie tai, jog:
– Lietuvos visuomenės pilietinė galia per dvejus metus nepaaugo ir išliko pakankamai menka;
– Lietuvos moksleiviai pilietinės galios turi daugiau nei visi gyventojai ir tiek, kiek pilietinės galios turi Lietuvos mokytojai;

Kadangi 2012 metų Pilietinės galios tyrimas buvo atliktas kaip dalis Pilietinės visuomenės instituto kartu su partneriais įgyvendinamo projekto „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“, tyrimas išplėstas išskirtinį dėmesį skiriant Lietuvos moksleiviams.

Tyrimo rezultatus pristatys Pilietinės visuomenės instituto ekspertai dr. Rūta Žiliukaitė, dr. Mindaugas Degutis, dr. Darius Kuolys, Ieva Petronytė, Maryja Šupa.
Lietuvos pilietinės galios indeksą pagal mokslininkų dr. Ainės Ramonaitės, dr. Rūtos Žiliukaitės ir dr. Mindaugo Degučio parengtą metodiką Pilietinės visuomenės institutas tiria nuo 2007 metų. Toks tyrimas atliktas jau penktąjį kartą. Reprezentatyvias Lietuvos visuomenės bei moksleivių apklausas atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.

***2012 m. Pilietinės galios indekso tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10V-02-006), kuris yra remiamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

es zenkliukas