Informacinis renginys – mokymai Tauragėje

  • Pradžios Data: balandžio 1, 2015
  • Pabaigos Data: balandžio 1, 2015
  • Respublikos g. 3, Tauragė, Lietuva

Informacinis renginys – mokymai Tauragėje

Š.m. balandžio 1 d. organizuojamas antrasis informacinis renginys – mokymai Tauragėje apie valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą (pirmasis renginys Tauragėje įvyko vasario 3 d.)  Jame bus pristatoma geroji valdžios ir NVO bendradarbiavimo praktika. Į renginį kviečiami tiek pirmuose mokymuose dalyvavę, tiek ir nauji dalyviai.

Mokymai regionuose yra organizuojami projekto “Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas” rėmuose. Atrinktose penkiose Lietuvos savivaldybėse bus surengta po dvejus mokymus.

***

Projektą “Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas” įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas. Projekto partneriai: Viešoji įstaiga “NVO teisės institutas”, LR Seimo kanceliarija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas finansiškai remiamas Europos Socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.