Informacinis renginys-mokymai Visagine

  • Pradžios Data: kovo 4, 2015
  • Pabaigos Data: kovo 4, 2015
  • Visaginas, Utenos apskritis, Lietuva

Informacinis renginys-mokymai Visagine

2015 m. kovo 4 d. Visagine organizuojamas informacinis renginys – mokymai, skirti NVO sektoriaus atstovams. Jame bus aptarta valstybės ir piliečių bendradarbiavimo nauda, motyvacija bei aktualumas, pristatyti pagrindiniai bendradarbiavimo mechanizmai ir įstatymai reglamentuojantys valstybės, NVO ir piliečių bendradarbiavimą priimant viešuosius sprendimus.

Mokymai regionuose yra organizuojami projekto „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“ rėmuose. Atrinktose penkiose Lietuvos savivaldybėse bus surengta po dvejus mokymus – antrieji mokymai Visagine planuojami balandžio 8 d.

***

Projektą „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“ įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas. Projekto partneriai: Viešoji įstaiga „NVO teisės institutas“, LR Seimo kanceliarija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas finansiškai remiamas Europos Socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.