Informacinis renginys apie valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimą

  • Pradžios Data: gruodžio 4, 2014
  • Pabaigos Data: gruodžio 4, 2014
  • City Gate Hotel, Vilnius, Bazilijonų gatvė, Vilnius, Lietuva

Informacinis renginys apie valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimą

2014 m. gruodžio 4 d. Vilniuje projekto „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“ rėmuose organizuojamas informacinis renginys apie valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą, skirtas aptarti šiam bendradarbiavimui kylančius iššūkius bei pasidalinti gerosiomis praktikomis.

Renginyje bus pristatyta valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimo būklė Lietuvoje, aptarti galimi bendradarbiavimo mechanizmai, e-demokratijos priemonės, pristatyti gerieji bendradarbiavimo pavyzdžiai.

Renginio metu susidomėję dalyviai bus kviečiami toliau dalyvauti projekte – penkiose Lietuvos savivaldybėse bus organizuojami informaciniai renginiai NVO sektoriaus darbuotojams, kuriuose jie bus supažindinami su įvairiais bendradarbiavimo mechanizmais ir mokomi praktiškai jais naudotis.

***

Projektą „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“ įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas. Projekto partneriai: Viešoji įstaiga „NVO teisės institutas“, LR Seimo kanceliarija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas finansiškai remiamas Europos Socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

es zenkliukas