Forumas Švenčionyse apie valdžios ir NVO bendradarbiavimą

  • Pradžios Data: birželio 19, 2015
  • Pabaigos Data: birželio 19, 2015
  • Vilniaus g. 19, Švenčionys, Lietuva

Forumas Švenčionyse apie valdžios ir NVO bendradarbiavimą

Siekdamas paskatinti valdžios ir NVO bendradarbiavimą viešųjų sprendimų priėmimo procese, Pilietinės visuomenės institutas organizuoja forumus penkiose Lietuvos savivaldybėse, kurių tikslas – pasidalinti nuomonėmis apie esamus ir siektinus valdžios bei nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese mechanizmus, aptarti bendradarbiavimo būklę ir pristatyti gerosios praktikos pavyzdžius.

Penktasis forumas – birželio 19 d. Švenčionių rajono savivaldybėje.

***
Projektą „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“ įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas. Projekto partneriai: Viešoji įstaiga „NVO teisės institutas“, LR Seimo kanceliarija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas finansiškai remiamas Europos Socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.