Apie projektą

Pagal Nacionalinę kovos su korupcija 2015-2025 metų programą viena iš prioritetinių sričių, kurioje turi vykti pokyčiai, yra politinė veikla ir teisėkūra. Šioje programoje išvardinti korupcijos rizikos veiksniai, tokie kaip neteisėtomis priemonėmis renkami balsai, gaunamas neskaidrus papildomas finansavimas, rinkimų dokumentų klastojimas ar rinkėjų balsų pirkimo atvejai, parodo, kad rinkimų sferoje vis dar vyksta daug įvairių korupcinio pobūdžio nusikaltimų. Korupcijos mastas suponuoja, kad kovai su politine korupcija rinkimuose reikalingos efektyvesnės priemonės ir kompleksinis darbas tiek su plačiąja visuomene, tiek su rinkimų darbuotojais, tiek su politinėmis partijomis, todėl ekspertų, praktikų ir valstybės institucijų bendradarbiavimas – efektyviausias kelias skatinant visuomenės nepakantumą korupcijai bei užtikrinant realų korupcijos suvokimo augimą.

Todėl artėjant intensyviems 2019 rinkimų metams, VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas“ kartu su Visuomenine organizacija „Baltosios pirštinės“, Lietuvos Respublikos Vyriausiąja rinkimų komisija ir Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendina projektą „Skaidrūs ir sąžiningi rinkimai“, kurio tikslasdidinti visuomenės nepakantumą politinės korupcijos apraiškoms rinkimuose. Siekdami šio bendro rezultato, projekto partneriai susibūrė įnešdami politinės analizės ir pilietinės visuomenės tyrimų mokslines žinias, pilietinių iniciatyvų kūrimo, kovos su korupcija rinkimų srityje patirtį, turimus gebėjimus bei galimybes. Projekto metu bus vykdomi antikorupcinio pobūdžio švietimo renginiai jaunimui, bendruomenėms ir jų lyderiams bei asmenims, dirbantiems rinkimuose, įgyvendinamas praktinis įgytų žinių taikymas rinkimų metu, pasiekti rezultatai pristatomi visuomenei.

Siekiama, kad įgyvendinus projektą, diskusijų dalyviai bus geriau susipažinę su rinkimų specifika ir politinės korupcijos apraiškomis, gebės atpažinti ir fiksuoti rinkimų pažeidimus, bus nepakantesni politinei korupcijai, o projekto rezultatai tiesiogiai prisidės prie Nacionalinės kovos su korupcija programos siektinų pokyčių, tokių kaip visuomenės korupcijos suvokimo lygio augimas ir nepakantumo korupcijai rinkimų srityje didinimas.

***

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. (10.1.2-ESFA-K-917-02-0012)

image description

  • Pavadinimas: Skaidrūs ir sąžiningi rinkimai

  • Data: 2018 gegužės - 2019 spalio

  • Kategorija: Piliečių švietimas ir įgalinimas, Projektai

Kiti projektai

Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas
Žinau, ką renku: nuo savivaldos iki EP
Skaidrūs ir sąžiningi rinkimai