Apie projektą

2006 m. kovo mėn. Pilietinės visuomenės institutas, Transparency International Lietuvos skyrius, Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga, interneto dienraštis Bernardinai.lt., Lietuvos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga bei Vilniaus Justino Vienažinskio dailės mokykla inicijavo pilietinę akciją „Dalios sąskaita“.

„Dalios sąskaita“ – tai pilietinė iniciatyva, skirta remti žmonėms, dėl savo pilietinių veiksmų nukentėjusiems nuo neteisėtų darbdavių sprendimų. Šia akcija siekiama paskatinti Lietuvos piliečius aktyviau ginti Konstitucijos ir įstatymų laiduotas teises ir laisves bei suteikti laikiną paramą už savo teises kovojantiems piliečiams.

Dalia Budrevičienė, dirbusi mėsos sūdytoja Krekenavos agrofirmoje, bet atleista iš darbo po to, kai viešai prabilo apie nesąžiningai mokamus atlyginimus, sutiko, kad ši iniciatyva, teiksianti paramą panašios dalios ištiktiems žmonėms, būtų pavadinta jos vardu.

Akcijos iniciatorių nuomone, pilietės Dalios Budrevičienės atvejis yra išskirtinis: ji metė iššūkį darbdaviams, glaudžiai susijusiems su politine Lietuvos valdžia, tad valdžios pagalbos nesulaukė. Taigi nuo to, ar Lietuvos piliečiai gebės apginti už savo teises ir sąžiningesnę valstybę kovojančią Dalią Budrevičienę, priklausys mūsų visuomenės ateitis.

Pilietinei akcijai koordinuoti buvo suburta Dalios sąskaitos Taryba, į kurią sutiko įeiti Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė, Lietuvos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Tomas Vaitkunskas, Pilietinės visuomenės instituto darbuotoja Aistė Ivoškutė, Transparency International Lietuvos skyriaus direktorius Rytis Juozapavičius, dienraščio Bernardinai.lt. vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas, J. Vienažinskio dailės mokyklos direktorius Algis Lankelis, žurnalistas Romas Sakadolskis. Tarybos paskirtis – telkti piliečių paramą ir rūpintis sąžiningu jos paskirstymu. Taryba veikia viešai ir už savo veiklą nuolat atsiskaito visuomenei.

  • Pavadinimas: Pilietinė akcija „Dalios sąskaita“

  • Data: 2006 kovo - 2024 birželio

  • Kategorija: Pilietinės akcijos ir iniciatyvos, Projektai

Kiti projektai

Skaidrūs ir sąžiningi rinkimai
Žinau, ką renku: nuo savivaldos iki EP
Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime