Apie projektą

2005 m. balandžio 13 d. Pilietinės visuomenės institutas ir grupė Lietuvos mokslininkų įteikė valstybės vadovui Valdui Adamkui 500 kultūros ir mokslo žmonių laišką, kviečiantį Prezidentą pristatyti Seimui Archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo pataisas.

Kultūrininkų teigimu, nuo 2005 metų sausio 1 dienos įsigaliojęs įstatymas stabdo krašto bei tautos praeities tyrimus, šiurkščiai pažeidžia pilietinės visuomenės teisę į istorinę atmintį ir daro gėdą demokratinei Lietuvos valstybei. Įstatymas neleistinai vertina SSRS represines struktūras kaip teisėtai Lietuvoje veikusias tarnybas. Prezidentas taip pat buvo raginamas “padaryti viską, kas nuo jo priklauso, kad Lietuvos archyvų departamentu vėl galėtų pasitikėti Lietuvos ir tarptautinė visuomenė”.

Pilietinės visuomenės institutas bei mokslininkai pristatė Valstybės vadovui ir siūlomas konkrečias šio įstatymo pataisas. Jomis buvo siekiama įteisinti kuo platesnį priėjimą prie valstybės archyvuose esančių dokumentų, uždrausti naikinti Lietuvoje veikusių SSRS specialiųjų tarnybų ir kitų represinių struktūrų dokumentus.

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos prezidentą
AIŠKINAMASIS RAŠTAS Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo 14 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui
Lietuvos Respublikos Archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo 14 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas. LYGINAMASIS VARIANTAS
Lietuvos Respublikos Archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo 14 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

  • Pavadinimas: Iniciatyva dėl Archyvų įstatymo pakeitimo

  • Data: 2005 balandžio - 2005 balandžio

  • Kategorija: Naujienos, Pilietinės akcijos ir iniciatyvos, Projektai

Kiti projektai

Pilietinė akcija "Dalios sąskaita"
Valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas
Gebėjimo kritiškai analizuoti ir vertinti politinės kampanijos metu gaunamą informaciją ugdymas