Apie projektą

Lietuvos darbo rinka iki šiol nepajėgia išsivaduoti nuo ydingos verslo praktikos, kai dalis darbuotojo atlyginimo mokama vokeliuose. Pastaruoju metu „vokelių“ problema Lietuvoje susilaukė didelio dėmesio. Ji sprendžiama, tačiau pats reiškinys išlieka dar daugelyje verslo šakų ir iškreipia įmonių konkurencingumą, silpnina verslo reputaciją, kenkia ir įmonėms, ir jų darbuotojams, pakerta visuomenės tikėjimą įstatymo viršenybe ir teisingumu. Nors tam tikros iniciatyvos jau vyksta – socialiai atsakingą verslą vienijantis „Pasaulinio susitarimo“ (Global Compact) tinklas Lietuvoje 2006 metais paskelbė 32 įmonių pareiškimą už „skaidrią darbo užmokesčio mokėjimo politiką“, o Valstybinės mokesčių inspekcija įgyvendina akciją „Neimk vokelio, o sužinojęs – pranešk“ – to nepakanka. Susiklosčiusiai praktikai keisti reikalingas didesnis visuomenės, valdžios ir verslininkų dėmesys.

Pagrindinis projekto „Baltoji banga“ tikslas – skatinti skaidrią Lietuvos verslo praktiką, padėti atsisakyti ydingos praktikos dalį atlyginimo darbuotojams mokėti „vokeliuose“, atkreipti visuomenės, vartotojų dėmesį į pažangų ir atsakingą Lietuvos verslą, siekiantį kurti tinkamas darbo sąlygas savo darbuotojams. Bus siekiama, kad „Baltoji banga“ taptų plačiu skaidrų ir atsakingą verslą skatinančiu judėjimu.

Šios ilgalaikės akcijos metu bus platinamas skaidrumo ženklas „Baltoji banga“, kuris galėtų tapti simboliniu verslininko pilietiškumo ir skaidrumo atskaitos tašku. Verslas su skaidrumo ženklu turėtų pelnyti didesnį klientų pasitikėjimą, geresnį vardą.

Akcijoje kviečiamos dalyvauti įmonės, remiančios skaidraus darbo užmokesčio mokėjimą ir nebijančios viešai pareikšti apie savo vertybes, priminti vartotojams, partneriams ir klientams savo nuostatas specialiu skaidrumo ženklu. „Baltosios bangos“ žymeniu projekte dalyvaujanti įmonė galės žymėti gaminamas prekes, teikiamas paslaugas bei bendrovės komunikacijos priemones (blankus, sąskaitas, reklaminius tekstus ir pan.) ir taip informuoti savo klientus bei visą Lietuvos visuomenę, kad ji yra viešai pažadėjusi nemokėti atlyginimų „vokeliuose“. Tai bus aiški žinia ir konkurentams, kad įmonė laikosi aukštų vertybinių standartų. Apsilankęs tokioje bendrovėje ar pirkdamas prekę bei paslaugą su skaidrumo ženklu, Lietuvos gyventojas žinos, jog bendrauja su įmone, viešai pažadėjusia nemokėti algų „vokeliuose“.

Akcijos „Baltoji banga“ iniciatyvinės grupės nariai:
• Asociacija „Investors Forum“
• Pilietinės visuomenes institutas
• Jungtinių Tautų vystymo programa
• „Transparency International“ Lietuvos skyrius
• Pilietinis junginys „Dalios sąskaita“
• Lietuvos verslo paramos agentūra

Strateginiai akcijos „Baltoji banga“ partneriai:
• AB „Lifosa“
• AB TEO LT
• UAB RIMI Lietuva
• UAB Danisco Sugar

Komunikacijos partneriai:
Reklamos agentūra „SAN Vilnius“
Ryšių su visuomene agentūra „Integrity PR“
Informaciniai partneriai:
Lietuvos radijas ir televizija
Internetinis dienraštis Bernardinai.lt
Naujienų portalas Delfi.lt

Daugiau informacijos apie projektą www.baltojibanga.lt

  • Pavadinimas: Akcija „Baltoji banga“

  • Data: 2007 liepos - 2024 gegužės

  • Kategorija: Pilietinės akcijos ir iniciatyvos

Kiti projektai

Civitas klubai
Akcija "Baltoji banga"
Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime