Pilietinių galių stiprinimas: mokytojų ir mokyklų bendruomenių kvalifikacijai tobulinti skirta mokymų programa

  • gegužės 27, 2015
  • Galerija, Leidiniai

Šis leidinys skirtas mokytojų kvalifikacijai tobulinti, pilietinėms galioms ir savarankiškumui sustiprinti. Jis padės papildyti mokytojo žinias svarbia pilietiškumo ugdymo medžiaga bei pagilinti bendrąsias kultūrines ir pilietines mokytojų, kartu ir mokyklų bendruomenių kompetencijas.

Leidinyje pateikiama mokymų programos „Mokyklos bendruomenės pilietinių galių stiprinimas“ gairės bei tokių mokymų medžiaga. Šiais tekstais gali naudotis bendrojo lavinimo ir profesinės mokyklos, kolegijos, regionų švietimo centrai, kitos švietimo įstaigos rengdamos ir įgyvendindamos pilietiškumo ugdymo atnaujinimui skirtas kvalifikacijos tobulinimo programas.

Šios mokymų programos gairės ir medžiaga kilo iš projekto „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ ir yra pagrįstos jo patirtimis. Nacionaliniu projektu siekiama padėti mokiniams ir mokytojams patirti pilietiškumą kaip kūrybinę veiklą – įdomią, džiaugsmą teikiančią savęs, savo bendruomenės ir visuomenės kūrybą. Stengiamasi susieti jaunimą su viešąja erdve – paskatinti atrasti Lietuvos visuomeninę tikrovę ir viešąją politiką kaip asmeninio dėmesio, rūpesčio bei įsipareigojimų vertą kūrybos lauką. Taip pat mėginama pažadinti jaunimo pilietinį potencialą – leisti jam pajusti savo pilietines galias ir sąmoningai jas nukreipti savai bendruomenei, Lietuvos Respublikai kurti. Projektu norima padėti atnaujinti pilietinį ugdymą šalies mokyklose taip, kad mokyklos, jungdamos formalius ir neformalius ugdymo būdus, plėtodamos savarankišką savo bendruomenės gyvenimą, augintų sąmoningą ir veiklų, įsipareigoti ir apsispręsti gebantį Lietuvos pilietį.

Leidinys PDF formatu.