Pilietinės visuomenės institutas pradeda vykdyti projektą „LabAS“

  • sausio 11, 2007
  • Naujienos, Projektai

Šių metų sausį Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais – Lietuvos radiju ir televizija, dienraščiu Lietuvos žinios, internetiniais dienraščiais Bernardinai.lt ir Delfi.lt, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru, pradeda įgyvendinti Europos Komisijos remiamą projektą “Lietuva be atskirties ir skurdo” – “LabAS”.

Projekto paskirtis – informuoti visuomenę apie skurdo ir socialinės atskirties įveikimo galimybes bei paskatinti piliečius ir valdžios institucijas geriau šiomis galimybėmis pasinaudoti.
Pastaruoju metu auga Lietuvos ūkis, didėja bendrasis vidaus produktas, tačiau santykinis skurdas nemažėja. Jo lygis, Statistikos departamento duomenimis, 2005 metais buvo 18 proc.: apie 615  tūkstančių lietuvių gyvena santykiniame skurde.

Lietuvos Vyriausybė nuo 2000 metų rengia strategijas ir veiksmų planus skurdui bei socialinei atskirčiai mažinti, tačiau padėtis iš esmės nesikeičia. Visuomenė per mažai žino apie valdžios planus ir sprendimus. Valdžia nepakankamai įsiklauso į visuomenės siūlymus. Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politika Lietuvoje dar nėra pakankamai grindžiama piliečių ir valdžios partneryste.

Projektu “LabAS” siekiama suteikti lietuviškai skurdo mažinimo politikai išties europinę dimensiją, pagrįsti šią politiką visuomenės ir valdžios bendradarbiavimu ir taip padaryti ją veiksmingesnę. Projekto metu Lietuvos visuomenei bus išsamiai pristatytas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas Nacionalinis veiksmų planas socialinės aprėpties srityje (NVP). Joje numatytas skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemones, ekspertų padedami, kritiškai vertins, koreguos ir tobulinti siūlys regionų žmonės (vietos bendruomenių, pilietinių organizacijų, savivaldybių atstovai). Projekto metu bus parengtos ir valdžiai bei piliečiams pristatytos apibendrintos visuomenės rekomendacijos, kaip padaryti skurdo mažinimo politiką Lietuvoje labiau veiksmingą. Kartu bus įvertinta, visuomenei parodyta ir kitiems regionams perduota sėkminga vietinė skurdo ir atskirties mažinimo patirtis.

Projektas pradedamas seminarais ir forumais savivaldybių bei vietos pilietinių organizacijų atstovams, seniūnams, regioninei žiniasklaidai. Vėliau penkiuose Lietuvos rajonuose suburtos darbo grupės, ekspertų konsultuojamos, analizuos vietines skurdo ir socialinės atskirties problemas, ieškos jų sprendimo būdų, kritiškai vertins nacionalinę skurdo mažinimo politiką ir teiks pasiūlymų, kaip ją tobulinti. Ypatingai svarbi projekto dalis – visuomenės informavimas apie skurdo ir atskirties būklę bei jos keitimo priemones. Tad žiniasklaida, ypač regioninė, yra strateginė šio projekto partnerė.

Projektui vadovauja Pilietinės visuomenės instituto (PVI) eksperė Skirmantė Kondratienė. Projektą įgyvendins PVI ekspertai Boguslavas Gruževskis, Romas Lazutka, Arūnas Poviliūnas, Dainius Pūras, Algis Dobravolskas, Vita Karpuškienė, Vida Česnuitytė, Vida Beresnevičiūtė, Rūta Žiliūkaitė ir Romas Sakadolskis.