Pilietinės galios indeksas 2012, 2013, 2014 metai

  • gegužės 28, 2015
  • Galerija, Leidiniai

Visuomenę, kaip politinę bendruomenę, stiprinant yra svarbu nuolat vertinti jos būklę ir raidos tendencijas. Siekdamas šio tikslo Pilietinės visuomenės institutas nuo 2007 m. vykdo ilgalaikį tyrimų projektą, kuriuo kasmet nustatomas ir skelbiamas mūsų visuomenės pilietinės galios indeksas. Pilietinės galios indeksas parodo, koks yra ir kaip kinta visuomenės domėjimasis viešaisiais reikalais, pilietinis dalyvavimas bei pilietinio dalyvavimo potencialas, gyventojų požiūris į turimas pilietines galias bei socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vertinimas. Kasmet pagal tą pačią metodologiją atliekamas tyrimas leidžia ne tik sekti pilietinės visuomenės raidos tendencijas, tačiau ir įvertinti įvairių aktualijų, visuomenei svarbių įvykių ar vykdomų programų poveikį.

Ši knygelė – tai 2012 m., 2013 m. ir 2014 m. pilietinės galios indekso tyrimų ataskaitų rinkinys. Kiekvienų metų ataskaita parengta pagal jau įprasta tapusią struktūrą, išryškinančią pagrindinius pilietinės galios indekso dėmenis. Tikimės, jog visi suinteresuotieji šiame ataskaitų rinkinyje ras dominančią informaciją, atseks jiems aktualiausius visuomenės įsitikinimų, nuostatų bei elgsenos pokyčius.

Knyga PDF formatu.

Leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“.