Pilietinės bendruomenės ugdymas: humanitarinių ir socialinių dalykų mokytojų rengimui atnaujinti skirtas pilietiškumo ugdymo modulis

  • gegužės 27, 2015
  • Galerija, Leidiniai

Pristatomas pilietiškumo ugdymo modulis, kaip pasirenkamasis, yra skirtas pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų humanitariniams, socialiniams bei kitiems mokomiesiems dalykams atnaujinti, papildyti pilietiškai aktualia studijų medžiaga ir taip sustiprinti bendrąsias kultūrines bei pilietines būsimų mokytojų kompetencijas.

Šis pilietiškumo ugdymo modulis aukštosioms mokyklos bus naudingas keliais požiūriais:

  • Pirma, jis padės būsimam mokytojui, mokytojai geriau suprasti savo vaidmenis šiandien kuriamoje Lietuvos Respublikoje, įžvelgti savo mokomojo dalyko pilietinį turinį ir jį atskleisti pamokose – taigi susieti mokomąjį dalyką su aktyvaus piliečio ir pilietinės bendruomenės ugdymu;
  • Antra, jis padės būsimiems mokytojams geriau suprasti savarankiškai pilietinei ir politinei bendruomenei svarbias idėjas, vertybes bei nuostatas;
  • Trečia, jis supažindins būsimus mokytojus su neformalaus pilietinio ugdymo galimybėmis ir būdais, padės būsimame darbe neformalias pilietines veiklas jungti su formaliu savo dalyko mokymu;
  • Ketvirta, šis modulis padės būsimam mokytojui, mokytojai įgyti platesnę bendrąją kultūrinę kompetenciją, sustiprins jo pilietines galias ir asmens savarankiškumą.

Pateikiamas modulis yra parengtas pagal teisės aktuose apibrėžtus bendruosius reikalavimus ir pritaikytas pedagogus rengiančioms aukštosioms mokykloms. Aukštosios mokyklos, jų dėstytojai gali šį modulį pasitelkti siekdami padėti studentams geriau pasirengti pedagogo darbui, pilietiniam mokytojo vaidmeniui Respublikoje.
Šio modulio temos ir potemės gali būti prasmingai įjungtos ir į kitų dėstomųjų dalykų turinius.

 

Leidinys PDF formatu.

 

Modulis parengtas įgyvendinant projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ ir yra pagrįstas jo patirtimis. Nacionaliniu projektu buvo siekiama padėti mokiniams ir mokytojams patirti pilietiškumą kaip kūrybinę veiklą – įdomią, džiaugsmą teikiančią savęs, savo bendruomenės ir visuomenės kūrybą. Stengiamasi susieti jaunimą su viešąja erdve – paskatinti atrasti Lietuvos visuomeninę tikrovę ir viešąją politiką kaip asmeninio dėmesio, rūpesčio bei įsipareigojimų vertą kūrybos lauką. Taip pat mėginama pažadinti jaunimo pilietinį potencialą – leisti jam pajusti savo pilietines galias ir sąmoningai jas nukreipti Lietuvos Respublikai kurti. Projektu norima padėti atnaujinti pilietinį ugdymą šalies mokyklose taip, kad mokyklos, jungdamos formalias ir neformalias ugdymo formas, plėtodamos savarankišką savo bendruomenės gyvenimą, augintų sąmoningą ir veiklų, įsipareigoti ir apsispręsti gebantį Lietuvos pilietį.