Piliečius ugdančios lietuvių kalbos ir literatūros pamokos: projekto „Kuriame Respubliką“ siūlomi papildomi lietuvių kalbos ir literatūros dalyko moduliai pilietiškumui ugdyti

  • gegužės 27, 2015
  • Galerija, Leidiniai

Šiuo leidiniu siekiama padėti lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokytojams stiprinti mokyklos ir mokinių ryšį su Lietuvos Respublika, skatinti mokinius valstybiškai mąstyti ir veikti. Leidinyje pateikta ugdymo medžiaga – tai dalykiniai pasiūlymai, skirti lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokytojams, norintiems išsamiau ir patraukliau atskleisti mokiniams savo dalyko pilietinį turinį, padaryti pamokas įdomesnes, glaudžiau susieti jas su šių dienų Lietuvos piliečiui svarbiais klausimais, idėjomis, vertybėmis, kryptingiau ugdyti jaunimo pilietiškumą.

Šie pasiūlymai kilo iš projekto „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“, kuriame 2012–2014 metais dalyvavo virš 300 Lietuvos mokyklų, per 12 000 mokinių ir mokytojų. Ugdymo medžiaga yra pagrįsta šių mokyklų bendruomenių pilietinės veiklos patirtimis ir projekto metu atliktais pilietinio ugdymo būklės tyrimais. Ji kviečia prie Respublikos kūrimo prisidėti kitas mokyklas, mokytojus, mokinius ir taip šį pilietinio ugdymo projektą tęsti.

Leidinys PDF formatu.