Mokykla, mokytojai ir mokiniai

  • sausio 1, 2014
  • Leidiniai

Galingas mokytojas Sokratas gerai suprato reikalavimą – bendruomenė turi remti ne tik atvirą, bet ir griežtą mąstymą, ne tik kritišką, bet ir kūrybišką dialogą, o kiekvienas pilietis turi dayvauti bendruose reikaluose ir diskusijose. Kitaip tariant jis suprato, kad be viešos mokymo erdvės žmogus iš esmės nėra žmogus. Mokytojų, Sokrato sekėjų, užduotis yra garbingiausia, kilniausia, griežčiausia ir kūrybiškiausia žmogaus laisvinimo veikla. Taigi mokytojai yra svarbiausi bendruomenės asmenys.

Algis Mickūnas

Vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų Algis Mickūnas knygoje „Mokykla, mokytojai, mokiniai“ kalba apie fenomenologiją ir jos reikšmę lavinant ir auklėjant jauną žmogų, apie vaisingą dialogą ir polilogą tarp mokytojų ir mokinių, asmens atsakomybę ir kultūrinimą, pavienio asmens ir bendruomenės ryšį, integralumą ir kalbą, lietuvių kalbos ir mitologijos santykį, mąstymą, pasaulio patyrimą ir daugelį aktualių šiandienos dalykų, kurie būtini mūsų mokyklai, mokytojams ir mokiniams.