Lietuvos valdžia: atvirumo link?

  • vasario 28, 2012
  • Leidiniai

Knyga yra skirta visiems politinių – pilietinių procesų dalyviams – politikams, valstybės tarnautojams, nevyriausybinių organizacijų atstovams bei piliečiams. Autoriai tikisi, jog knygoje pateikiamos įžvalgos ir rekomendacijos suteiks naujų impulsų valdžios atvirumui didinti: valstybės institucijoms – tobulinti informacijos teikimo ir piliečių įtraukimo mechanizmus, o Lietuvos piliečiams – aktyviau dalyvauti visuomeniniame ir politiniame gyvenime.

Kokie veiksniai mažina atotrūkį tarp valdžios ir piliečių? Tai – tiek valdžios institucijų atliekamas piliečių informavimas (apie panaudojamas lėšas ir sprendimų priėmimo procesus), tiek pačių piliečių suinteresuotumas tą informaciją gauti, tiek kanalai, kurių pagalba piliečiai gali daryti įtaką sprendimų priėmimui. Šios knygos tekstus rengę autoriai būtent ir rėmėsi prielaida, jog Lietuvos kontekste yra svarbu stiprinti šiuos veiksnius: valdžios institucijų viešumą bei informatyvumą, piliečių suinteresuotumą bei pilietinės galios kanalus. Valdžios prieinamumas gerintinas didinant viešųjų finansų skaidrumą bei skaidrinant ir darant atviresnius politinių ir administracinių sprendimų priėmimo procesus. Atlikę tyrimus, knygos autoriai siekė pateikti rekomendacijas valdžios institucijoms, kaip būtų galima teikti informaciją apie viešuosius finansus visuomenei, organizuoti visuomenei svarbių politinių ir administracinių sprendimų priėmimo procesą, kaip keisti atitinkamus teisės aktus ir pereiti prie kitų piliečių ir valdžios ryšius stiprinančių praktikų.

Knyga „Kaip atverti valdžią piliečiams?“ sudaryta projekto „Atvira valdžia: valdžios institucijų prieinamumas” metu parengtų tekstų pagrindu. Minėtąjį projektą finansiškai parėmė prie Atviros visuomenės instituto (angl. Open Society Institute) Budapešte veikiantis Studijų centrų fondas (angl. Think Tank Fund).

Kartu su šia knyga buvo išleista brošiūra „Piliečio atmintinė“, kurią galite rasti čia.