Lietuvos savivalda: savarankiškos visuomenės link?

  • rugsėjo 14, 2007
  • Leidiniai

Pilietinės visuomenės institutas pristato Prancūzijos socialinių mokslų universiteto asocijuotos mokslininkės, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto docentės dr. Jurgitos Mačiulytės ir Teisės instituto direktoriaus pavaduotojo, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docento dr. Petro Ragausko studiją „Lietuvos savivalda: savarankiškos visuomenės link?“.

Studijoje sociologijos, visuomeninės geografijos ir teisės požiūriais tiriama savivaldos būklė Lietuvoje. Aiškinamasi, kodėl šiandienos Lietuvoje veikianti savivaldos sistema neleidžia lietuviams jaustis ir būti savo vietovės, savo krašto, savo valstybės šeimininkais. Ko lietuviškajai savivaldai stinga? Ar ji atitinka mūsų visuomenės lūkesčius ir kitose Europos Sąjungos šalyse veikiančius savivaldos modelius? Kaip mūsų savivaldos sistema turėtų būti keičiama, kad lietuviai pajustų, jog bendri reikalai yra jų valioje, kad įgytų galių, būtinų šiems reikalams tvarkyti?

Studijos „Lietuvos savivalda: savarankiškos visuomenės link?“ santrauka (PDF).

Visą studiją galite rasti čia: I dalis (PDF), II dalis (PDF).

Studiją išleido Pilietinės visuomenės institutas ir leidykla „Versus aureus“. Studijos leidimą parėmė Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa.