Lietuvių emigracija: problema ir galimi sprendimo būdai

  • vasario 28, 2005
  • Leidiniai

Kiek Lietuvos piliečių paliko šalį per nepriklausomybės metus? Kuo gresia Lietuvai specialistų ir protų nutekėjimas? Kas jį galėtų pristabdyti? Ar Lietuva laukia sugrįžtančiųjų? Ar jai teberūpi emigrantų lietuvybė? Kokios ekonominės ir socialinės emigracijos pasekmės? Ar mūsų valstybė turės aiškią politiką ir ilgalaikę strategiją emigracijos atžvilgiu?

Šis dokumentas siekia apibendrinti preliminarias įžvalgas, duomenis ir pasiūlymus emigracijos klausimais, apžvelgti su ja susijusius klausimus ir problemas. Nemaža jų dalis buvo iškelta bei suformuluota 2004 m. gruodžio 2 d. Kaune įvykusiame seminare, kurį surengė Pilietinės visuomenės institutas ir Lietuvių išeivijos institutas. Pirmiausia bus žvelgiama į emigracijos keliamas grėsmes ir galimas socialines bei ekonomines pasekmes. Toliau bus aptariami jos mastai, tendencijos, priežastys ir pobūdis, emigracijos ir emigrantų temų atspindėjimas viešajame Lietuvos diskurse. Kaip atskiras probleminis reiškinys bus analizuojamas specialistų ir protų nutekėjimas. Galiausiai, trumpai apžvelgus dabartinę valstybės institucijų veiklą emigracijos srityje, pateikiamos preliminarios išvados ir siūlymai.