Lietuviai panašiai vertina Sovietų Sąjungos ir šių dienų Lietuvos santvarkas

  • gruodžio 21, 2006
  • Naujienos

Lietuviai panašiai vertina politines santvarkas buvusioje Sovietų Sąjungoje ir dabartinėje Lietuvoje. Tai parodė Pilietinės visuomenės instituto (PVI) užsakymu šių metų spalį visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa. Piliečiai buvo paprašyti įvertinti politinę santvarką Sovietų Sąjungoje ir šiandienos Lietuvoje. 24,0 proc. lietuvių gerai arba labai gerai įvertino santvarką buvusioje Sovietų Sąjungoje, vos daugiau – 25,1 proc. – taip įvertino esamą santvarką Lietuvoje. Blogai ir labai blogai Sovietų Sąjungos santvarką vertina 41,2 proc., o Lietuvos –  32,4 proc. piliečių.

Greta politinės santvarkos gyventojų buvo prašoma skalėje nuo 1 iki 5 (labai blogai- labai gerai) įvertinti ir kitas Sovietų Sąjungos bei dabartinės Lietuvos gyvenimo sritis ir aspektus: švietimo bei sveikatos apsaugos sistemas, žmonių saugumą ir teisėtvarkos darbą, įsidarbinimo galimybes, ekonominę gerovę, kultūros ir meno būklę, pagarbą žmogaus teisėms, demokratijos lygį, laisvę – galimybę reikšti savo mintis, užsiimti norima veikla, keliauti ir t.t., teisingumo užtikrinimą, lygių galimybių visiems visuomenės nariams laidavimą, moralės normų laikymąsi.

Didelę dalį Sovietų Sąjungos gyvenimo sričių ir aspektų – švietimo bei sveikatos apsaugos sistemas, socialinę apsaugą, žmonių saugumą ir teisėtvarkos darbą, įsidarbinimo galimybes, ekonominę gerovę, kultūros ir meno būklę, teisingumo užtikrinimą, lygių galimybių visiems visuomenės nariams laidavimą, moralės normų laikymąsi – lietuviai įvertino geriau, nei šias sritis ir aspektus dabartinėje Lietuvoje. Didžiausių skirtumų esama vertinant sveikatos apsaugos sistemą: jos būklę Sovietų Sąjungoje gerai arba labai gerai vertina 47,4 proc. apklaustųjų, o dabartinėje Lietuvoje –  tik 18,2 proc. Įsidarbinimo galimybes Sovietų Sąjungoje gerai ir labai gerai įvertino 72,5 proc., šiandienos Lietuvoje – tik 29,5 proc. respondentų, žmonių saugumą ir teisėtvarkos darbą Sovietų Sąjungoje – 33,7 proc., o Lietuvoje – tik 16,4 proc., socialinę apsaugą Sovietų Sąjungoje – 44,9 proc., Lietuvoje – 21,9 proc., ekonominę gerovę Sovietų Sąjungoje – 33,5 proc., o Lietuvoje – 17,3 proc., moralės normų laikymąsi Sovietų Sąjungoje – 34,1 proc., Lietuvoje – 17,5 proc. piliečių.

Geopolitines Lietuvos gyventojų nuostatas tiriantys PVI ekspertai pastebi, kad vertindami kitas gyvenimo sritis bei aspektus lietuviai įžvelgia akivaizdžius šiandieninės Lietuvos pranašumus. Laisvę (galimybę reikšti savo mintis, užsiimti norima veikla, keliauti ir t.t.) dabartinėje Lietuvoje gerai arba labai gerai vertina net 60,6 proc. lietuvių, buvusioje Sovietų Sąjungoje – tik 10,5 proc. Demokratijos lygį šių dienų Lietuvoje gerai arba labai gerai vertina 37,6 proc., Sovietų sąjungoje – tik 12,1 proc. gyventojų. Tačiau žmogaus teisių būklę Lietuvoje geriau nei buvusioje Sovietų Sąjungoje vertina vos šiek tiek daugiau piliečių: atitinkamai 28,2 proc. ir 22,2 proc.

Tyrimo metu buvo apklausti 1006 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai 20 miestų ir 63 kaimuose.
Lietuvos visuomenės geopolitinių ir geokultūrinių nuostatų tyrimą PVI planuoja baigti 2007 m pavasarį.