Lietuviai nebūtų pakantūs Rytų šalių kišimuisi į Lietuvos reikalus

  • gruodžio 3, 2006
  • Naujienos

Lietuviai nėra pakantūs Baltarusijos ir Rusijos kišimuisi į Lietuvos politiką. Tai parodė Pilietinės visuomenės instituto (PVI) užsakymu šių metų spalį visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa. Tyrimo metu buvo apklausti 1006 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai 20 miestų ir 63 kaimuose.

Piliečių buvo klausiama, ar balsuotų už savo mėgstamą partiją ar politiką, jei sužinotų, kad ši partija ar politikas gauna finansinę paramą, yra konsultuojamas ar kitaip remiamas užsienio šalių – JAV, Lenkijos, Rusijos, Vakarų Europos valstybių ar Baltarusijos. Labiausiai lietuvių elgesį rinkimuose pakeistų žinia, kad jų mėgstamos partijos ar politikai yra remiami Baltarusijos ir Rusijos. Net 48,0 proc. respondentų teigė, kad liautųsi balsuoti už politikus, jei paaiškėtų, jog jie susiję su Baltarusija, 45,0 proc. nebalsuotų už politikus, susijusius su Rusija. Partijos ar politikai, viešai paremti kitų šalių, prarastų kur kas mažiau rinkėjų: jei juos remtų Lenkija – 25,3 proc., jei JAV – 24,4 proc., jei Vakarų Europos valstybės – tik 16,6 proc.

Balsuoti už mėgstamas partijas ir politikus, nepaisydami jų gaunamos Vakarų Europos šalių paramos, ketina 45,9 proc. piliečių, JAV paramos – 40,4 proc., Lenkijos – 37,8 proc., Rusijos – 19,5 proc. ir Baltarusijos – 16,4 proc. Daugiau nei trečdalis visuomenės teigė nežinantis, kaip pasielgtų tokioje situacijoje. Absoliuti dauguma respondentų tvirtino nežinanti, kaip elgtųsi daugiau nei keliais atvejais. Pilietinės visuomenės instituto ekspertų nuomone, tai rodo, kad didelė dalis Lietuvos piliečių neturi aiškių nuostatų, kaip vertinti užsienio šalių paramą politinėms partijoms ir politikams.

Ištikimiausi savo politinei jėgai ir pakančiausi užsienio šalių kišimuisi į Lietuvos reikalus yra Tvarkos ir teisingumo partijos rėmėjai: jų apsisprendimą balsuoti mažiausiai paveiktų žinia apie partijai ar politikui teikiamą užsienio paramą. 46 proc. šios partijos rėmėjų balsuotų už politikus, remiamus JAV, 35 proc. – už remiamus Rusijos. Tėvynės sąjungos šalininkai balsuotų už savo partiją ir mėgstamus politikus, menkai paisydami jiems teikiamos JAV, Vakarų Europos šalių ar Lenkijos paramos, tačiau nusigręžtų nuo savo partijos, sužinoję apie jos gautą paramą iš Rusijos ar Baltarusijos. Už šių šalių remiamus politikus balsuotų atitinkamai tik 10 proc. ir 11 proc. Tėvynės sąjungos šalininkų, tuo tarpu nebalsuoti – 68 proc. ir 66 proc. Darbo partijos rėmėjus gana neigiamai paveiktų žinia apie jų partijai teikiamą Lenkijos, JAV ar Vakarų Europos šalių paramą, tuo tarpu Rusijos ar Baltarusijos parama pasitikėjimo partija iš esmės nepakirstų. Socialdemokratų rėmėjai, panašiai kaip Tėvynės sąjungos šalininkai, kritiškai vertina galimus savo  partijos ar mėgstamų politikų ryšius su Rusija ar Baltarusija. Net 53 proc. jų teigia nebalsuosiantys už partiją, remiamą šių dviejų valstybių.

Pakančiausias JAV įtakai yra jaunimas: 54 proc. nuo 18 iki 29 metų amžiaus lietuvių sakosi balsuotų už politikus, nepaisydami šios šalies paramos. Taip elgtųsi tik 32 proc. pilečių, sulaukusių  70 ir daugiau metų. Pakančiausi Rusijos įtakai 30-39 metų lietuviai: net 26 proc. jų balsuotų už šios šalies remiamus politikus. Tuo tarpu taip darytų tik 13 proc. 40-49 metų ir 70 metų bei vyresnių Lietuvos žmonių.

Lietuvių požiūriai į užsienio šalių paramą politinėms partijoms bei politikams iš dalies atitinka jų nuomones apie Lietuvai draugiškas ir priešiškas valstybes. Draugiškiausiomis Lietuvai šalimis lietuviai laiko kaimynes Latviją ir Lenkiją. Prašomi pasakyti, kurios penkios šalys yra geriausi Lietuvos draugai ir sąjungininkai, net 61 proc. apklaustųjų nurodė Latviją, o 53 proc. – Lenkiją. Priešiškiausiomis Lietuvai laikomos kitos kaimynės – Rusija ir Baltarusija. Paprašyti pasakyti, kurios penkios šalys yra nedraugiškiausios, labiausiai priešiškai nusiteikusios Lietuvos atžvilgiu, net 61,5 proc. gyventojų nurodė Rusiją, o 50,2 proc. – Baltarusiją. Šių dviejų valstybių draugiškumu abejoja ypatingai didelė lietuvių visuomenės dalis.